kapitánský kurz VMP (M+C+S)

Nejoblíbenější a nejkomplexnější kurz, který je určen pro budoucí kapitány motorových malých plavidel, kteří kromě vnitrozemských vod mají zájem plout v příbřežních mořských vodách a zároveň je fascinuje klidná plavba na plachetnicích. 

Jaké lodě lze vést s kategorií M+C+S:

 • malá plavidla do délky 20 m,
 • bez omezení výkonu pohonného zařízení,
 • malé plavidlo do 1 Nm od břehu (za dne a do 1,2 m výšky vlny),
 • plachetnici.

 

Abyste získali průkaz vůdce malého plavidla, měli byste postupovat takto:

 1. nadchnout se pro věc,
 2. přihlásit se na kurz,
 3. absolvovat kurz a úspěšně provést praktickou zkoušku (ověřování praktických dovedností),
 4. následně uspět při závěrečné teoretické zkoušce na plavebním úřadě (Státní plavební správě),
 5. převzít si průkaz.

Informace pro zájemce o kurz kategorie M+C+S:

Budete potřebovat:

 • 1 fotografii (aktuální) 3,5 x 4,5 cm (pasový formát),  
 • 500 Kč – správní poplatek (plavební úřad),
 • vyplnit žádost o vydání o vydání plavebního dokladu.

 

Co se naučíte v průběhu kurzu kategorie M+C+S:

Předměty okruhy témat
Plavební provoz pravidla plavebního provozu, předpisy o ochraně zdraví a života na plavidlech, způsob vytýčení vodní cesty, optická signalizace, zvukové signály, signální znaky.
Plavební provoz při mimořádných situacích činnosti v případě plavební nehody, kolize nebo nasednutí plavidla, použití záchranných prostředků, základy první pomoci při ohrožení zdraví a života, zásady protipožární ochrany, použití hasících prostředků, ochrana před znečištěním vodních cest.
Konstrukce plavidel hlavní části konstrukce plavidla, základní teoretické znalosti plovatelnosti a stability plavidel, opatření nutná k zajištění stability lodí v různých podmínkách, povinná lodní výbava.
Činnosti při mimořádných situacích činnosti v případě nehody, kolize s jiným plavidlem, činnost při nasednutí plavidla, použití záchranných prostředků, činnost v případě „muž přes palubu“.
Plachetnice základy konstrukcí plachetnic, teorie plavby plachetnic a techniky plachtění
Základy mezinárodního námořního práva vybrané § zákona č. 61/200 Sb., vybraná pravidla Úmluvy o mezinárodních pravidlech pro zabránění srážkám na moři – COLREG 1972
Meteorologie, Značení mořských vodních cest  základy meteorologie, základy navigace a značení mořských vodních cest – systém IALA, základy bezpečnosti a záchrany života na moři.

K teoretické zkoušce na plavebním úřadě (Státní plavební správě) dále budete potřebovat:

Zdravotní prohlídku – lékařský posudek

Cena kurzu již zahrnuje praktickou zkoušku pro kategorii M - ověření praktických dovedností.

Pokud máte zájem o kategorii S - (bez omezení plochy plachet) je třeba vykonat praktickou zkoušku - ověření praktických dovedností na plachetnici - není obsaženo v ceně balíčku.

Kdo se může přihlásit ke zkoušce kategorie M+C+S:

věk nejméně 16 let – nejpozději v den podání přihlášky o vydání plavebního dokladu na Státní plavební správě.

 

Jak probíhá zkouška na plavebním úřadě (Státní plavební správě):

 • Pouze teoretická zkouška – formou testu na počítači
 • Test na nečisto - zvolte postupně všechny kategorie M+C+S

 

TERMÍNY PŘÍPRAVNÝCH KURZŮ 2020:

sobota 9.00 - 17.00 (M+C), neděle 9.00 - 11.30 (S)  
 • 13.6. - 14.6.2020 - Praha
 • 11.7. - 12.7.2020 - Praha
 • 22.8. - 23.8.2020 - Praha
 • 12.9. - 13.9.2020 - Praha
 • 10.10. - 11.10.2020 - Praha
 • 7.11. - 8.11.2020 - Praha
 • 12.12. - 13.12.2020 - Praha

Cena kurzu 4.900 Kč

NAPIŠTE NÁM

Vyplňte prosím své křestní jméno.

Vyplňte prosím své příjmení.

Vyplňte prosím svou e-mailovou adresu.

Vyplňte prosím své telefonní číslo.

Vyplňte prosím text Vaší zprávy.