Ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla

Úspěšné vykonání praktické zkoušky je nezbytnou podmínkou pro absolvování teoretické zkoušky na Státní plavební správě.

Pokud již máte zkušenost s ovládáním malého plavidla a nepotřebujete přípravný kurz, pak Vás můžeme vyzkoušet dle zkušební osnovy Státní plavební správy a po úspěšném absolvování zkoušky Vám rádi vystavíme potřebné potrzení o absolvování této praktické zkoušky.

Cena zkoušky 1.900 Kč - cena již zahrnuje veškeré náklady spojené s provozem zkušebního plavidla. 

Přípravné kurzy: 

kategorie M - malé plavidlo s vlastním pohonem 

příprava na plavbu s přihlédnutím k činnostem zajišťujícím její bezpečnost, kontrola pohonných zařízení, kontrola povinného vybavení, postup činností před vyplutím a po ukončení plavby, 

manévrování plavidel – vedení plavidla s ohledem na vliv prodění vody, vítr a hloubku, odvázání plavidla, odplutí s plavidlem, připlutí, vyvázání lodi, zakotvení, odplutí z kotviště, plavba vpřed a vzad, obraty s plavidlem, proplouvání plavební komorou (vplutí, vyvázání, vyplutí), přístavní manévry, manévry při potkávání, míjení a předjíždění plavidel, vydávání povelů a pokynů,

mimořádné situace - činnost v případě plavební nehody, kolize s jiným plavidlem, činnosti a postupy při nasednutí plavidla, použití záchranných prostředků.

Cena kurzu 2.900 Kč 

 

kategorie S - plachetnice

příprava takeláže na plavbu,

ovládání plavidla pomocí plachet  - stavění, spouštění plachet, refování, používání otěží, výtahů a navijáků, optimalizace tvaru plachet, nastavení plachet při různých režimech plavby,

technika plavby - ostře proti větru, obrat proti větru a po větru, plutí na boční nebo zadní vítr, obeplouvání návětrné a závětrné bóje, křižování proti větru, zastavení a stání na místě. 

Cena kurzu 2.900 Kč

kategorie M24 - plavidlo do 24 m délky

příprava na plavbu s přihlédnutím k činnostem zajišťujícím její bezpečnost, kontrola pohonných zařízení, kontrola povinného vybavení, postup činností před vyplutím a po ukončení plavby, 

manévrování plavidel – vedení plavidla s ohledem na vliv prodění vody, vítr a hloubku, odvázání plavidla, odplutí s plavidlem, připlutí, vyvázání lodi, zakotvení, odplutí z kotviště, plavba vpřed a vzad, obraty s plavidlem, proplouvání plavební komorou (vplutí, vyvázání, vyplutí), přístavní manévry, manévry při potkávání, míjení a předjíždění plavidel, vydávání povelů a pokynů,

mimořádné situace - činnost v případě plavební nehody, kolize s jiným plavidlem, činnosti a postupy při nasednutí plavidla, použití záchranných prostředků.

vlečení nebo vedení plavidla v bočně svázané sestavě jiného plavidla, činnosti a postupy v případě situace "muž přes palubu" s využítím lodního člunu, použití záchranného voru.

Cena kurzu 4.900 Kč

NAPIŠTE NÁM

Vyplňte prosím své křestní jméno.

Vyplňte prosím své příjmení.

Vyplňte prosím svou e-mailovou adresu.

Vyplňte prosím své telefonní číslo.

Vyplňte prosím text Vaší zprávy.