Informace Státní plavební správy o technických prohlídkách malých plavidel - pobočka Přerov

Informace SPS o technických prohlídkách malých plavidel v územní působnosti pobočky Přerov v plavební sezóně 2018. Vybrané lokality: Svratka, Ostrava-Svinov, vodní nádrž Brněnská, Baťův kanál, vodní nádrž Vranov, vodní nádrž Nové Mlýny, vodní nádrž Žermanice, rybník Velké Dářko, řeka Morava, vodní nádrž Slezská Harta, vodní nádrž Těrlicko, vodní nádrž Olešná, štěrkovna Náklo, vodní nádrž Dalešice,