Kapitánský kurz M+C včetně ověření M

Malá plavidla do délky 20 m. Plavidlo bez omezení výkonu pohonného zařízení (motoru).

Po absolvování tohoto kurzu a následné zkoušky na Státní plavební správě obdžíte průkaz s mezinárodní platností, který vám umožní ovládat plavidlo do 20m délky s výkonem motoru (bez omezení výkonu). A to nejen na vnitrozemských vodních cestách ale i na moři pro příbřežní plavbu do jedné námořní míle od pobřeží.

Sobota:

9.00 - 17.00 probíhá teoretická příprava v učebně pro kategorie M a C

V neděli, popřípadě v pondělí odpoledne, proběhne praktická část na cvičné lodi v Praze a následně bude uskutečněna praktická zkouška (ověření praktických dovedností kategorie M).

Každý kurzista obdrží skripta se všemi otázkami a veškeré potřebné dokumenty ke zkoušce.

Plavební provoz

pravidla plavebního provozu, předpisy o ochraně zdraví a života na plavidlech, způsob vytýčení vodní cesty, optická signalizace, zvukové signály, signální znaky.

Plavební provoz při mimořádných situacích

činnosti v případě plavební nehody, kolize nebo nasednutí plavidla, použití záchranných prostředků, základy první pomoci při ohrožení zdraví a života, zásady protipožární ochrany, použití hasících prostředků, ochrana před znečištěním vodních cest.

Konstrukce plavidel

hlavní části konstrukce plavidla, základní teoretické znalosti plovatelnosti a stability plavidel, opatření nutná k zajištění stability lodí v různých podmínkách, povinná lodní výbava.

Činnosti při mimořádných situacích

činnosti v případě nehody, kolize s jiným plavidlem, činnost při nasednutí plavidla, použití záchranných prostředků, činnost v případě "muž přes palubu".

Plachetnice

základní pravidla plavbu na plachetnici.

Základy mezinárodního námořního práva

vybrané § zákona č. 61/200 Sb., vybraná pravidla Úmluvy o mezinárodních pravidlech pro zabránění srážkám na moři – COLREG 1972.

Meteorologie, Značení mořských vodních cest

základy meteorologie, základy navigace a značení mořských vodních cest – systém IALA, základy bezpečnosti a záchrany života na moři.

Kurz probíhá v učebně Kunratická tvrz - Golčova 1/2, Praha 4, Kunratice. Parkovat lze přímo u učebny.

Mapa:

Praktická zkouška

Praktická zkouška probíhá v Praze na naší cvičné lodi. Zkoušku provádíme my na základě akreditace od Státní plavební správy a je zahrnuta v ceně.


Teoretická zkouška

Zkouška proběhne na plavebním úřadě (Státní plavební správě).

Pro kategorie M zkouška obsahuje 35 otázek formou testu na počítači. Ke každé otázce jsou přiřazeny 3 odpovědi (a,b,c) a pouze jedna odpověď je správná. Test musí účastník zpracovat do 30 minut. Za každou správnou odpověď je přidělen 1 bod a minimální počet pro úspěšné absolvování je stanoven počet 30 bodů.

Otázky jsou koncipovány tak, aby test zahrnoval všechny okruhy z vybraných předmětů: plavební provoz, základy techníky a základy první pomoci.

Pro kategorii C - příbřežní plavba po moři, která je určena pro držitele, kteří již úspěšně absolvovali minimálně zkoušku M nebo M20. Zkouška obsahuje 28 otázek z okruhů předmětů námořního práva, Colregu, základů navigace, značení mořských vodních cest (systém IALA), základů meteorologie a základů bezpečnosti a záchrany života na moři. Test musí účastník zpracovat do 25 minut a minimální počet bodů pro úspěšné zpracování je 24.

Testy si můžete zdarma kdykoli zkoušet na našich webových stránkách.

Kurz je pro osoby starší 16 let.

Kapitánský průkaz obdržíte cca 15 minut po úspěšném složení testů přímo na Státní plavební správě.

  • teoretická příprava - kurz
  • skripta
  • zkušební testy online
  • praktická zkouška M

Následně k přihlášce na Státní plavební správě bude potřeba dodat:

  • 1x fotografie (aktuální) 3,5 x 4,5 cm (pasový formát)
  • 500 Kč – správní poplatek (plavební úřad)
  • vyplněná žádost o vydání plavebního dokladu (ke stažení zde)
  • zdravotní prohlídka – lékařský posudek (ke stažení zde)

Účast na kurzu si můžete zakoupit ihned online