Kontakt

Chcete se rovnou přihlásit na konkrétní termín skupinového kurzu, nebo jen koupit libovolný kurz z naší nabídky s otevřenou roční platností a termín si vybrat později? Obojí je nyní možné vyřešit ihned a online z pohodlí Vašeho domova.

Dušan Sahula

Plavbou a děním kolem plavby se zabývám celý svůj profesní život.

Po ukončení studia na Střední průmyslové škole strojní a dopravní v Děčíně – obor vodní doprava, jsem absolvoval povinnou vojenskou službu u 1. ženijní brigády Litoměřice – první zkušenost s prostředky na vodě – čluny, pontony atp.

Po vojně jsem se plavil na říční nákladní lodi plující po evropských tocích – plavby po Labi do Hamburgu, kanálech atp.

Řeky a lodě na nich se mi zdály malé a proto jsem nalodil na námořní lodě, se kterými jsem křížem krážem proplul všechny světové oceány.

Kapitán Dušan Sahula

Při výkonu povolání námořníka jsem absolvoval tyto kurzy a školení:

 • Mezinárodní pokročilý kurz první pomoci
 • Záchrana lidského života na moři – použití záchranných prostředků
 • Protipožární kurz – ochrana plavidel před požárem a boj s ohněm na lodi
 • Společenská odpovědnost a osobní bezpečnost

Po námořnické kapitole svého života jsem se v nejrůznějších funkcích pohyboval kolem osobních lodí a začal se věnovat námořnímu jachtingu.

Zúčastnil jsem se několika velkých regat a přeplaveb:

 • Rolex Middle Sea Race – nejprestižnější závod ve Středomoří
 • Pohár Niké - vítězství
 • Barcolana
 • Mezinárodní mistrovství České republiky v námořním jachtingu – titul mistr  Republiky
 • Přeplavby na Jadranu
 • Převoz plachetnice kolem Evropy – Francie – Biskaj – Gibraltar – Španělsko
 • Plavba kolem Jižní Ameriky – Buenos Aires – Rio de Janeiro

Nyní bych rád své načerpané zkušenosti předal budoucím kapitánům.

Jan Hamza

Vystudoval jsem střední školu lodní dopravy v Děčíně – obor strojník pro lodní dopravu.

V roce 1993 jsem nastoupil ke společnosti Evropská vodní doprava jako lodník. Po zkouškách na Státní plavební správě jsem vykonával funkci strojníka, kormidelníka a kapitána na osobních lodích a parnících zejména v Praze.

Následně jsem od roku 1997 vykonával funkci ředitele společnosti PRAGUE BOATS a od roku 1999 působil také u nejstarší plavební společnosti v Čechách, Pražské paroplavební společnosti a.s., jako předseda představenstva.

Později jsem vystudoval vysokou školu se zaměřením na vzdělávání dospělých.

Vyjma zkušeností s profesionální koncesovanou plavbou jsem měl možnost být členem závodního týmu Bohemia Express, který se v námořním jachtingu prosadil na světové úrovni.

Kapitán Jan Hamza

Vykonané zkoušky:

 • Strojník pro lodní dopravu
 • Kapitán B – oprávnění k vedení plavidel na vodních cestách EU
 • Bezpečnostní poradce pro přepravu nebezpečných věcí – ADN
 • Odborná způsobilost k provozování vodní dopravy – koncese
 • Způsobilost k vedení plavidla pomocí radaru
 • Ověřovatel praktických dovedností při vedení malého plavidla M, S, M24
 • Inspektor CS Lloydu k provádění technických prohlídek námořních jachet a rekreačních plavidel
 • Operátor telekomunikačních zařízení námořní pohyblivé služby
 • ­Velitel jachty – Yachtmaster

Díky svým získaným třicetiletým zkušenostem "na vodě" jsem připraven pomoci s přípravou budoucích vůdců plavidel tak, aby se za kormidlem na vodních cestách ať už vnitrozemských či námořních cítili jistě a bezpečně.