Kontakt

kontakt na kapitána:

info@kapitanjepes.cz

facebook: www.facebook.com/kapitanjepes

tel.: +420 731 421 652 - kpt. Dušan Sahula, tel: +420 605 550 496 – kpt. Ing. Jan HamzaKapitán Sahula

Dušan Sahula

Plavbou a děním kolem plavby se zabývám celý svůj profesní život.

Po ukončení studia na Střední průmyslové škole strojní a dopravní v Děčíně – obor vodní doprava, jsem absolvoval povinnou vojenskou službu u 1. ženijní brigády Litoměřice – první zkušenost s prostředky na vodě – čluny, pontony atp.

Po vojně jsem se plavil na říční nákladní lodi plující po evropských tocích – plavby po Labi do Hamburgu, kanálech atp.

Řeky a lodě na nich se mi zdály malé a proto jsem nalodil na námořní lodě, se kterými jsem křížem krážem proplul všechny světové oceány.


Při výkonu povolání námořníka jsem absolvoval tyto kurzy a školení:

 • Mezinárodní pokročilý kurz první pomoci
 • Záchrana lidského života na moři – použití záchranných prostředků
 • Protipožární kurz – ochrana plavidel před požárem a boj s ohněm na lodi
 • Společenská odpovědnost a osobní bezpečnost

Po námořnické kapitole svého života jsem se v nejrůznějších funkcích pohyboval kolem osobních lodí a začal se věnovat námořnímu jachtingu.

Zúčastnil jsem se několika velkých regat a přeplaveb:

 • Rolex Middle Sea Race – nejprestižnější závod ve Středomoří
 • Pohár Niké - vítězství
 • Barcolana
 • Mezinárodní mistrovství České republiky v námořním jachtingu – titul mistr  Republiky
 • Přeplavby na Jadranu
 • Převoz plachetnice kolem Evropy – Francie – Biskaj – Gibraltar – Španělsko
 • Plavba kolem Jižní Ameriky – Buenos Aires – Rio de Janeiro

 

Nyní bych rád své načerpané zkušenosti předal budoucím kapitánům.

 

 Kapitán Sahula

Jan Hamza

Vystudoval jsem střední školu lodní dopravy v Děčíně – obor strojník pro lodní dopravu.

V roce 1993 jsem nastoupil ke společnosti Evropská vodní doprava jako lodník. Po zkouškách na Státní plavební správě jsem vykonával funkci strojníka, kormidelníka a kapitána na osobních lodích a parnících zejména v Praze.

Následně jsem od roku 1997 vykonával funkci ředitele společnosti PRAGUE BOATS a od roku 1999 působil také u nejstarší plavební společnosti v Čechách, Pražské paroplavební společnosti a.s., jako předseda představenstva.

Později jsem vystudoval vysokou školu se zaměřením na vzdělávání dospělých.

Vyjma zkušeností s profesionální koncesovanou plavbou jsem měl možnost být členem závodního týmu Bohemia Express, který se v námořním jachtingu prosadil na světové úrovni.

Kromě nejrůznějších regat a závodů, včetně mistrovství světa, jsem přeplul na plachetnici Atlantický oceán.

V současné době působím u švýcarské společnosti jako technický lodní konzultant na hotelových říčních lodích.


Vykonané zkoušky:

  • Strojník pro lodní dopravu
  • Kapitán B – oprávnění k vedení plavidel na vodních cestách EU
  • Bezpečnostní poradce pro přepravu nebezpečných věcí – ADN
  • Odborná způsobilost k provozování vodní dopravy – koncese
  • Způsobilost k vedení plavidla pomocí radaru
  • Ověřovatel praktických dovedností při vedení malého plavidla M, S, M24
  • Inspektor CS Lloydu k provádění technických prohlídek námořních jachet a rekreačních plavidel
  • Operátor telekomunikačních zařízení námořní pohyblivé služby
  • ­Velitel jachty – Yachtmaster

Díky svým získaným třicetiletým zkušenostem „na vodě“ jsem připraven pomoci s přípravou budoucích vůdců plavidel tak, aby se za kormidlem na vodních cestách ať už vnitrozemských či námořních cítili jistě a bezpečně.

NAPIŠTE NÁM

Vyplňte prosím své křestní jméno.

Vyplňte prosím své příjmení.

Vyplňte prosím svou e-mailovou adresu.

Vyplňte prosím své telefonní číslo.

Vyplňte prosím text Vaší zprávy.