Obchodní a storno podmínky pro objednávky kurzů a školení

Provozovatel:

TERRAPIENO s.r.o.
se sídlem: Mexická 691/3, Praha 10, 101 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. oddíl C,
vložka 242034
IČ: 040 81 714

e-mail: info@kapitanjepes.cz
www:   www.kapitanjepes.cz

Kapitánské kurzy, kurzy VMP, školení vůdců plavidel, organizované vzdělávací kurzy, ověření praktických dovedností, praktické zkoušky na lodích, cvičné a kondiční plavby.

Školitelé / lektoři:

kpt. Ing. Jan Hamza – pověření Státní plavební správy č. 103 pro kategorie M, M24, S  tel: 605 550 496

kpt. Dušan Sahula – pověření Státní plavební správy č. 127 pro kategorie M, S  tel: 731 421 652

Obchodní podmínky

Přihlášky na kurzy, školení, výcviky a zkoušky přijímáme prostřednictvím on-line formuláře, telefonicky, emailem nebo prostřednictvím e-shopu kapitanjepes.cz

Vyplněním a odesláním objednávky/přihlášky na kurz zákazník vyjadřuje souhlas s poskytnutím osobních údajů ke zpracování ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů. Tento souhlas je dobrovolný a může být kdykoliv odvolán. Současně přijetím přihlášky na kurz vzniká smluvní vztah mezi zákazníkem a provozovatelem.

Po přijetí přihlášky a po úhradě kurzovného se provozovatel zavazuje zajistit služby v rozsahu a kvalitě v rozsahu vybraného kurzu.

V rámci praktické zkoušky na lodi nebo výcviku (ověření praktických dovedností) si vyhrazujeme právo změnit termín, popřípadě místo konání a to s ohledem na mimořádné nebo náhlé události a okolnosti, např. povodně, zámraza vodní cesty, plavební uzávěra či plavební nehoda, náhlá technická porucha výcvikového plavidla atp. Tyto události nezakládají nárok na reklamaci.

Výcvik a ověřování praktických dovedností na plavidlech probíhá po celý rok. Zákazník – kurzista bere tuto skutečnost na vědomí a na plavidlo bude vybaven vhodným oblečením s ohledem na klimatické podmínky.

Kurzisté pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek nebudou k praktické zkoušce ani k praktickému výcviku připuštěni a budou z kurzu vyloučeni bez nároku na vrácení kurzovného.

on-line objednávání

Důležitá upozornění:

 • Při platbě kartou budete také vyzváni k zadání kontrolního kódu,
 • Kontrolní kód se také nazývá CVC-Card Validation Code u karet MasterCard , CVV-Card Validation Value u karet Visa,
 • CVC kód je třímístný a je uveden na zadní straně karty na proužku u podpisu (poslední 3 čísla),
 • Do čísla platební karty nevkládejte žádné mezery,
 • Objednávky jsou závazné, poukazy se nevracejí ani nevyměňují,
 • Poukaz může objednat pouze majitel platební karty - platba cizí kartou není možná,
 • Spotřebitel nemá právo odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem a mimo obchodní prostory podnikatele ve smyslu ustanovení § 1837 písm. a) zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku,
 • Veškeré obchodní vztahy vyplývající z těchto obchodních podmínek se řídí českým právním řádem.

Poukaz

 • Takto objednaný poukaz si uživatel může vytisknout,
 • Poukaz je vybaven číslem, který bude po předložení na kurzu zkontrolován a v případě autorizace mu bude umožněn absolvovat kurz,
 • Po zaplacení se zákazníkovi poukaz zobrazí na obrazovce s možností vytištění nebo k opsání čísla.

Upozornění:

 • TERRAPIENO s.r.o. neodpovídá za žádné obtíže způsobené neoprávněným zkopírováním tohoto poukazu.,
 • Poukaz lze zakoupit nejpozději jeden den před konáním kurzu.

Při nákupu on-line prostřednictvím internetu obdrží nakupující následující potvrzovací e-maily:

 • Potvrzení objednávky po úspěšné úhradě
 • Informace o kurzu

Upozornění:

Potvrzovací e-maily jsou odesílány na e-mailovou adresu zadanou v kontaktní adrese (adrese pro doručení). V případě, že je adresa zadána chybně nebo se vyskytnou technické problémy na straně uživatele, TERRAPIENO s.r.o. neodpovídá za nedoručení těchto e-mailů.

Storno podmínky

Při stornování kurzu 3 týdny a více před kurzem, Vám bude uplatněno 10 % storno nebo si můžete vybrat pozdější termín kurzu.

Při stornování kurzu 2 týdny a více před kurzem, bude uplatněno storno ve výši 50 % nebo si zákazník může vybrat pozdější termín kurzu.

Při stornování kurzu 1 týden před kurzem, bude uplatněno 100 % storno.

Dárkové poukazy mají platnost jeden rok od data vystavení.

Storno je nutné oznámit vždy písemně (e-mailem). V případě výběru pozdějšího termínu kurzu z důvodu storna bude přihlédnuto k obsazenosti kurzů.