Test způsobilosti online

Při stavu aneroidu 990 hPa je tlak vzduchu:

Padáková raketa nebo ruční pochodeň, upozorňující na nouzi a potřebu pomoci, dává:

Manévr "muž přes palubu"je povinen kapitán:

Ilustrační obrázek

Plujete z moře do přístavu. Před sebou vidíte zelenou kuželovitou bóji. Jestliže chcete plout v plavební dráze:

Škody, které vzniknou úmyslným a účelným způsobením škody pro záchranu majetkových hodnot ze společného námořního nebezpečí, se v námořním zákoně nazývají:

Ilustrační obrázek

Tato signalizační světla nese:

Příkazy vydávanými vůdcem plavidla k zajištění bezpečnosti a plynulosti plavebního provozu, jsou povinni se řídit:

Stromy, zábradlí, sloupy, pilíře, patníky, žebříky nebo svodidla se nepoužívají pro:

Tonoucího, který byl vytažen z vody, je v bezvědomí a chrčivě, ale zřetelně a pravidelně dýchá:

Ilustrační obrázek

Toto signalizační světlo nese:

Výhradně přetlaku na plachtách využívá plachetnice při jízdě:

Výraz trimování plachet se používá:

Laminární proudění vzduchu je závislé:

Výhodou plachetnice s jolovým tvarem trupu oproti plachetnici se šarpiovým tvarem trupu je:

Vítr - pohonná síla plachetnice vzniká: