Test způsobilosti online

Slunce zapadá za husté tmavé oblaky na horizontu. Oblaky mají červeně zbarvené okraje. Lze očekávat:

Při sblížení se s velmi velkou lodí nebo vlekem nebo při sblížení se s lodí na malou vzdálenost nebezpečí srážky může někdy existovat i při:

Jsou-li pochybnosti o tom, zda se má loď považovat za předjíždějící:

Záchranný kruh (podkova) má zpravidla barvu:

Ilustrační obrázek

Na námořní mapě znamená znak:

Hrozí-li osobám na plavidle v případě nehody nebezpečí, vůdce plavidla:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak (tabule) znamená:

Jsou-li na zdech plavební komory vyznačené meze vyznačených stání:

Jedno zelené světlo nebo dvě zelená světla vedle sebe osazená na jedné nebo obou stranách plavební komory znamená, že:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak (tabule) znamená:

Požadovanou vlastností pevného lanoví je hlavně:

Plout na bočním a předním větru umožňuje plachetnici:

Ponořená část kormidelního listu:

Kormidlo ztrácí účinnost:

Na povrchu kapaliny může plavat těleso: