Test způsobilosti online

Loď kratší 20 m nebo plachetnice:

Synoptická mapa slouží:

V průběhu působení pevninské brízy vane vítr:

Rychlost větru 4° Bft je asi:

Ilustrační obrázek

Jestliže se křižují kursy plachetnice a plavidla provádějícího lov ryb tak, že vzniká nebezpečí srážky, musí:

Vůdce plavidla je povinen zabránit úniku látek z plavidla:

Jsou-li některá mostní pole označena nad profilem jednou nebo dvěma žlutými tabulemi:

Zvukový signál "4 krátké zvuky" znamená:

Nejvyšší povolené hodnoty ponoru plavidla pro jednotlivé úseky vodní cesty jsou uvedeny:

Ilustrační obrázek

Tyto vlajky nebo tabule nese:

Hlavní požadovanou vlastností stěžně je:

Kontrolu správného nastavení plachet provádíme pomocí:

Plachetnice ve velkém náklonu:

Nevýhodou gaflového oplachtění je:

Výrazem otěž označujeme: