Test způsobilosti online

Zjistí-li druhá loď, že loď, která je povinna uvolnit cestu, nejedná podle pravidel pro zabránění srážkám, může:

Na námořní mapě spojuje poledník body se stejnou:

Jestliže jsou na synoptické mapě izobary od sebe značně vzdáleny, lze očekávat:

Každá loď musí vést nepřetržité a zodpovědné vizuální a sluchové pozorování, aby:

Plavidlo provádějící lov ryb za plavby musí, nakolik je to prakticky možné, uvolnit cestu:

Je-li potkávání v úžině nevyhnutelné, vůdci plavidel učiní veškerá opatření k tomu:

Plavidlo sníží včas rychlost své plavby tak, aby nevznikalo nadměrné vlnobití nebo sání:

Jedno zelené světlo nebo dvě zelená světla vedle sebe osazená na jedné nebo obou stranách plavební komory znamená, že:

Dokladem o způsobilosti plavidla k provozu na vodní cestě je:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak (tabule) znamená:

Při obratu proti větru nesmíme dopustit, aby:

Zdánlivý vítr přichází do plachet více zepředu při:

Kasání neboli refování plachet se provádí pomocí:

Plachty vytahujeme a spouštíme:

Větší vadou plachetnice je: