Test způsobilosti online

Loď bude považována za předjíždějící, přibližuje-li se k druhé lodi:

Pokud je kolem plující plavidlo požádáno o odtažení lodě do nejbližšího přístavu a zachránce po odtažení žádá o finanční odměnu:

Mořské vnitřní vody jsou:

Tam, kde podle jakéhokoli pravidla pro zabránění srážkám na moři musí jedna z lodí uvolnit cestu, musí druhá loď:

Cirrocumulus patří mezi:

Zvukový signál "3 dlouhé zvuky, po kterých následují 2 krátké zvuky," znamená:

Termín "sestava plavidel" je ve smyslu zákona o vnitrozemské plavbě:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak (kužel) znamená:

Bočními světly se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí:

Vůdce plavidla je ve smyslu zákona o vnitrozemské plavbě povinen být přítomen na plavidle:

Vlastnost lodi snažit se plout ve vzpřímené poloze při malých úhlech náklonu nazýváme:

Výraz plachetnice označuje:

Spoušť nebo výtah je:

Topenanta je:

Takeláž je: