Test způsobilosti online

Záchranné vybavení lodi při plavbě do 1 námořní míle od břehu tvoří nejméně:

Zjistí-li druhá loď, že loď, která je povinna uvolnit cestu, nejedná podle pravidel pro zabránění srážkám, může:

Plujete rychlostí 6 uzlů. Tato rychlost odpovídá přibližně rychlosti:

Ilustrační obrázek

Uvedený symbol na synoptické mapě znamená:

Záchranný ostrůvek na lodi při plavbě do 1 námořní míle od břehu:

Stabilita plavidla je schopnost:

Samostatně plující malé plavidlo bez vlastního pohonu a bez plachet musí nést:

Od plavidla, které za stání nese tři modré kužele vrcholy dolů nebo tři modrá světla, smí malé plavidlo stát v minimální vzdálenosti:

Dvě červená světla nad sebou, osazená na jedné nebo na obou stranách plavební komory znamená, že:

Ilustrační obrázek

Tato signalizační světla nese:

Výhodou celospírové plachty je:

Výraz trim se používá pro označení:

Laminární proudění vzduchu je závislé:

Spinaker se používá:

Plavba po větru (na zadním větru) je plavba: