Test způsobilosti online

Zeměpisnou délku odečítáme na námořní mapě:

Ilustrační obrázek

Pro zabránění srážce na zobrazené situaci musí:

Jestliže plachetnice předjíždí loď se strojním pohonem, musí se:

Námořní míle měří:

Měřítko mapy 1 : 10 000 znamená, že 1 cm na mapě odpovídá:

Aniž došlo k obnovení životních funkcí, ukončíme resuscitaci utonulého:

Před vplutím do nepřehledné úžiny dá plavidlo zvukový signál:

Pravidla o proplouvání plavebními komorami platí v celém obvodu plavební komory:

Bočními světly se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak (tabule) znamená:

Příčné kolébání lodi při plavbě na zadní vítr je z hlediska bezpečnosti plavby:

Plavba ostře proti větru je plavba:

Loď s větším výtlakem (hmotností) má setrvačnost:

Plachty řídíme lany, která nazýváme:

Správné nastavení kosatky a hlavní plachty při křižování proti větru se při přeostření nad správný úhel náběhu větru projeví tak, že: