Test způsobilosti online

Ve studené vzduchové hmotě se vyskytují převážně oblaky typu:

Volné moře:

Dýmový signál, upozorňující na nouzi a potřebu pomoci, vydává:

Na plavidle měříte rychlost metodou tzv. "bočního logu". Délka plavidla je 8 metrů. Naměřený čas jsou 4 sekundy. Rychlost plavidla je:

Ilustrační obrázek

Pro zabránění srážce na zobrazené situaci musí:

Ilustrační obrázek

Tento plovoucí signální znak (bóje) znamená:

Zvukový signál "1 dlouhý zvuk, opakovaný v intervalech ne delších než 1 minuta," dává:

Ilustrační obrázek

Tuto tabuli může použít:

Není-li plavební komora osazena signálními světly nebo nejsou-li tato světla funkční:

Přednost při proplavení plavební komorou mají plavidla:

Typickým znakem ploutvových plachetnic je:

Automatická kosatka je:

Nevýhodou gaflového oplachtění je:

Při plavbě na bočním větru je výhodnější:

Stabilita pohybující se plachetnice je: