Test způsobilosti online

Znečištění mořského prostředí se v námořním zákoně nazývá:

Plavba lodí v podmínkách snížené viditelnost znamená:

Synoptická mapa znázorňuje:

Loď provádějící lov ryb nesmí v hranicích úzkého průplavu nebo plavební dráhy ztěžovat průjezd:

Na plavidle měříte rychlost metodou tzv. "bočního logu". Délka plavidla je 8 metrů. Naměřený čas jsou 4 sekundy. Rychlost plavidla je:

Plují-li malá plavidla takovými směry, že se jejich dráhy kříží, a mohlo by vzniknout nebezpečí kolize, malé plavidlo s vlastním pohonem uvolní dráhu:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak (dvě světla nad sebou) znamená:

Vůdce plavidla je ve smyslu zákona o vnitrozemské plavbě osoba:

Ilustrační obrázek

Tento plamenec nese:

Ilustrační obrázek

Tento signalizační znak umístěný na plavidle znamená:

Výrazem otěž označujeme:

Kasání neboli refování plachet se provádí pomocí:

Návětrná strana lodi je:

Vysoká takeláž (vysokostěžňové oplachtění) je:

Při plavbě na silný zadní vítr musíme zabránit: