Test způsobilosti online

Padáková raketa nebo ruční pochodeň dávající červené světlo znamená:

Mezinárodní pravidla pro zabránění srážkám na moři platí:

Ilustrační obrázek

Na synoptické mapě je takto znázorněna:

Ilustrační obrázek

Plujete z přístavu na moře. Před sebou vidíte zelenou tyčovou bóji, která má zelený kužel vrcholem vzhůru jako vrcholový znak. Jestliže chcete plout v plavební dráze, musíte:

Na synoptické mapě je rozložení tlaku vzduchu znázorněno pomocí:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak (tabule) znamená:

Při vplouvání do plavebních komor plavidla:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak (tabule) znamená:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak (tabule) znamená:

Směrem proti proudu" vodní cesty se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí:

Aktivní plocha plachty plachetnice v náklonu je:

Závětrnost plachetnice způsobuje:

Ploutvokýlová plachetnice (jachta) je:

Výrazem pevné lanoví se označují:

Takeláž je: