Test způsobilosti online

Padáková raketa nebo ruční pochodeň dávající červené světlo znamená:

Každá loď, která je podle mezinárodních pravidel pro zabránění srážkám na moři povinna uvolnit cestu druhé lodi, musí, pokud je to možné:

Ilustrační obrázek

Jestliže se křižují kurzy dvou lodí se strojním pohonem tak, že vzniká nebezpečí srážky, musí:

V případě lodního poplachu (opuštění vážně poškozené lodě) kapitán:

Měřítko mapy 1 : 10 000 znamená, že 1 cm na mapě odpovídá:

Zvukový signál "1 dlouhý zvuk" znamená:

Ilustrační obrázek

Tato signalizační světla nese:

Plavidlo sníží rychlost své plavby tak, aby nevznikalo nadměrné vlnobití nebo sání:

Část vodní cesty, kterou mohou plavidla využívat pro plavbu je ve smyslu pravidel plavebního provozu:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak (dvě tabule nad sebou) znamená:

Výraz hydrodynamický vztlak se používá pro:

Kiking je:

Vlastnost lodi snažit se plout ve vzpřímené poloze při malých úhlech náklonu nazýváme:

Vítr - pohonná síla plachetnice vzniká:

Bouřková kosatka se vyznačuje: