Test způsobilosti online

Nebezpečí srážky musí být pokládáno za jisté:

Ilustrační obrázek

Na synoptické mapě je okluzní fronta označena:

Tam, kde podle jakéhokoli pravidla pro zabránění srážkám na moři musí jedna z lodí uvolnit cestu, musí druhá loď:

Jestliže plachetnice předjíždí loď se strojním pohonem, musí se:

Úhel mezi zeměpisným a magnetickým pólem se nazývá:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak (tabule) znamená:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak (tabule) znamená:

Dostane-li se malé plavidlo za plavby do podmínek snížené viditelnosti, při které nelze rozeznat jiná plavidla, zejména při mlze, a pluje bez pomocí radiolokátoru:

V úsecích vodních cest, kde je vyvazování zakázáno signálním znakem zákaz vyvazování ke břehu:

Předjíždění je možné až poté, co se předjíždějící přesvědčil o tom, že:

Automatická kosatka je:

Kosatka (slang. fok) je:

Při plavbě ostře proti silnému větru je výhodnější plachta:

Při plavbě na zadní vítr je nejvíce zatěžována:

Plachta, resp. její jednotlivé aerodynamické profily při plavbě proti větru a při bočních větrech: