Test způsobilosti online

Silný studený vítr ze severu nebo severozápadu se ve Středomoří označuje jako:

Ilustrační obrázek

Při plavbě v pobřežních vodách se blížíte k bóji, která má jako vrcholový znak uvedené vyobrazení. Splavná voda se nachází:

V oblasti snížené viditelnosti nebo v její blízkosti, ve dne či v noci, musí být zvukové signály na plavidle podávány:

Synoptická mapa znázorňuje:

Přibližují-li se k sobě dvě plachetnice tak, že vzniká nebezpečí srážky, musí jedna z nich uvolnit cestu takto:

Při dýchání z plic do plic by měl objem vydechovaného vzduchu odpovídat asi:

Plavidla mohou plout vedle sebe:

Ilustrační obrázek

Kývání červenou vlajkou v půlkruhu znamená:

Plavidlo v nouzi, které potřebuje pomoc, může signalizovat:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak (tabule) znamená:

Saling (můstek) je:

Hydrodynamické síly vznikají:

Plachta je v základě:

Při jízdě na zadním větru je výhodnější plachta:

Plachty řídíme lany, která nazýváme: