Test způsobilosti online

Ilustrační obrázek

Jestliže se křižují kursy dvou lodí se strojním pohonem tak, že vzniká nebezpečí srážky, musí:

Ilustrační obrázek

Uvedený symbol na synoptické mapě znamená:

Plujete rychlostí 3 m/s. Tato rychlost odpovídá přibližně:

Ilustrační obrázek

Na námořní mapě znamená znak:

Ilustrační obrázek

V systému IALA se nad izolovaným nebezpečím upevňuje bóje, která má jako vrcholový znak:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak (tabule) znamená:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak (tabule) znamená:

Povinnost nést českou státní vlajku České republiky vzniká plavidlům:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak (tabule) znamená:

Termínem "plavidlo s vlastním pohonem" se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí:

Při plavbě ostře proti větru a na bočních větrech způsobuje výslednice sil, vyvozených větrem:

Vliv kosatky na hlavní plachtu:

Saling (můstek) je:

Při poryvech za plavby na předním nebo bočním větru je třeba:

Návětrná strana lodi je: