Test způsobilosti online

Dýmový signál vydávající oranžově zbarvený dým znamená:

K měření tlaku vzduchu se na malých plavidlech nejčastěji používá:

Ilustrační obrázek

Bóje, která v systému IALA značí bezpečnou vodu, má barvu:

Ilustrační obrázek

Kardinální značení v systému IALA ukazuje bezpečnou stranu při míjení nebezpečí na východní straně. Bóje má jako vrcholový znak:

Tlak vzduchu zpravidla měříme aneroidem v:

S vůdcem plavidla, které vleče lyžaře, musí být přítomna na palubě osoba, která je:

Při předjíždění malých plavidel plachetnicí, umožní předjížděná plavidla

Ilustrační obrázek

Tato signalizační světla nese:

Výraz lodní trup znamená:

Kotvy plavidel musí být zdviženy:

Ráhno (vratipeň) je:

Při zvrhnutí lodě má posádka:

Kladky používané ve výstroji plachetnic mají mít:

Při obratu proti větru nesmíme dopustit, aby:

Při správné technice odpadání, nemění-li se směr zdánlivého větru: