Test způsobilosti online

Ilustrační obrázek

Na námořní mapě znamená znak v barvě fialové:

Dýmový signál vydávající oranžově zbarvený dým znamená:

Ilustrační obrázek

Kardinální značení v systému IALA ukazuje bezpečnou stranu při míjení nebezpečí na západní straně. Bóje má jako vrcholový znak:

Mezinárodní pravidla pro zabránění srážkám na moři se vztahují:

Synoptická mapa slouží:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak (tabule) znamená:

Zvukový signál 3 řady úderů na zvon, opakované v intervalech ne delších než 1 minuta," znamená:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak (světla) znamená:

Plují-li malá plavidla stejného druhu, vyjma plachetnic, takovými směry, že se jejich dráhy kříží, a mohlo by vzniknout nebezpečí kolize:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak (kužel) znamená:

Na povrchu kapaliny může plavat těleso:

Jola je člun:

Stěh je:

Ploutvová plachetnice je:

Takeláž je: