Test způsobilosti online

Ilustrační obrázek

Přibližují-li se k sobě dvě plachetnice tak, že vzniká nebezpečí srážky, musí:

Úhel mezi zeměpisným a magnetickým pólem se nazývá:

Záchranný ostrůvek na lodi při plavbě do 1 námořní míle od břehu:

Zeměpisnou délku odečítáme na námořní mapě:

Ilustrační obrázek

Na námořní mapě znamená znak v barvě fialové:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak (tabule) znamená:

Ilustrační obrázek

Tento plamenec nese:

Ilustrační obrázek

Bílé písmeno "P" na bóji pro označení strany plavební dráhy znamená:

Malé plavidlo je ve smyslu zákona o vnitrozemské plavbě:

Zpozoruje-li vůdce plavidla, že by mohlo hrozit nebezpečí kolize, signalizuje:

Správně nastavená plachta při plavbě na boční vítr má:

Při poryvech za plavby na předním nebo bočním větru je třeba:

Upravit přetočení plachty, eventuálně zamezit zdvihání vratipně při jízdě na zadní nebo zadoboční vítr lze:

Kasání neboli refování plachet se provádí pomocí:

Výrazem těžiště výtlaku (neboli tvarové těžiště) se označuje: