Test způsobilosti online

Úhel mezi zeměpisným a magnetickým pólem se nazývá:

Ilustrační obrázek

Na synoptické mapě je takto znázorněna:

Mezinárodní pravidla pro zabránění srážkám na moři se vztahují:

V teplé vzduchové hmotě se vyskytují převážně oblaky typu:

Odchylka kompasu způsobená různými magnetickými poli se nazývá:

Plavební dráhou je ve smyslu pravidel plavebního provozu část vodní cesty:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak (tabule) znamená:

Zvukový signál "3 dlouhé zvuky" znamená

Stabilizovanou (někdy také "zotavovací") polohou se rozumí poloha:

Na vodní cestě nebo v její blízkosti je zakázáno umísťovat předměty:

Výhodou plachetnice s jolovým tvarem trupu oproti plachetnici se šarpiovým tvarem trupu je:

Hydrodynamické síly vznikají:

Plachetnice ve velkém náklonu:

Závětrná strana lodi je:

Náklon lodi a vliv lodního tělesa na vzduchové proudění: