Test způsobilosti online

Ilustrační obrázek

Pro zabránění srážce na zobrazené situaci musí:

Ilustrační obrázek

Takto označené plavidlo je:

Jestliže se na horizontu objeví oblak cumulonimbus s vrcholkem připomínajícím kovadlinu, lze očekávat:

K hašení požáru na lodi nelze v žádném případě použít hasicí přístroj:

Přibližují-li se k sobě dvě plachetnice tak, že vzniká nebezpečí srážky, musí jedna z nich uvolnit cestu takto:

Postižený večer upadl, uhodil se do hlavy, druhý den ráno je nápadně ospalý, při pokusu o komunikaci zmatený, zvrací. Odbornou lékařskou pomoc:

Blikavým světlem je ve smyslu pravidel plavebního provozu přerušované světlo:

Žilní krvácení z končetiny ošetřujeme tak, že:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak (tabule) znamená:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak (tabule) znamená:

Návětrnost plachetnice je ovlivněna:

Vyvážené kormidlo je kormidlo:

Boční plocha laterálu má přímý vliv na:

Skluz lodě je umožněn:

Hydrodynamické síly vznikají: