Test způsobilosti online

Do středního patra oblaků patří:

Ilustrační obrázek

Pro zabránění srážce na zobrazené situaci musí:

Ilustrační obrázek

Jestliže plachetnice, mající vítr z levé strany, vidí druhou plachetnici z návětrné strany a nemůže přesně určit, z které strany má tato plachetnice vítr, musí:

K hašení požáru na lodi nelze v žádném případě použít hasicí přístroj:

Padáková raketa nebo ruční pochodeň dávající červené světlo znamená:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak (tabule) znamená:

V úsecích vodních cest, kde je stání na kotvě zakázáno signálním znakem zákaz kotvení:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak (tabule) znamená:

Ilustrační obrázek

Tato signalizační světla nese:

Při tepenném krvácení:

Trysail je plachta sloužící při plavbě:

Výraz šekl označuje:

Spinaker se používá:

Ploutvová plachetnice je:

Plout na bočním a předním větru umožňuje plachetnici: