Test způsobilosti online

Ilustrační obrázek

Takto označené plavidlo je:

Loď se strojním pohonem oznamuje plavidlu v dohledu manévr změny kursu vpravo:

Ilustrační obrázek

Při plavbě v pobřežních vodách se blížíte k bóji, která z nějakého důvodu ztratila vrcholový znak. Bóje má následující zbarvení: žlutá s jedním černým širokým vodorovným pruhem. Tato bóje udává, že splavná voda se nachází:

Bezpečnostní pásy na lodi při plavbě do 1 námořní míle od břehu:

Jak se nazývá proces uzavírání teplého sektoru tlakové níže:

Nocí je ve smyslu pravidel plavebního provozu období:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak (tabule) znamená:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak (vlajka) znamená:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak (tabule) znamená:

Výraz lodní trup znamená:

Síla větru na plachty působí vůči lodnímu tělesu:

Ponořená část kormidelního listu:

Zdánlivý vítr je:

Stěžňová podpěra slouží:

Na povrchu kapaliny může plavat těleso: