informace Státní plavební správy o termínech zkoušek

Informace Státní plavební správy o termínech zkoušek vůdců plavidel a posádek plavidel, která nejsou malými, inspektorů UTZ, vedení plavidla pomocí radaru v roce 2017.