Kapitánský kurz M

Nejrozšířenější kurz, který je určen pro budoucí kapitány motorových malých plavidel.

 

Jaké lodě lze vést s kategorií M:

  • malá plavidla do délky 20 m,
  • bez omezení výkonu pohonného zařízení.

 

Abyste získali průkaz vůdce malého plavidla, měli byste postupovat takto:

  1. nadchnout se pro věc,
  2. přihlásit se na kurz,
  3. absolvovat kurz a úspěšně provést praktickou zkoušku (ověřování praktických dovedností) - není v ceně kurzu M,
  4. následně uspět při závěrečné teoretické zkoušce na plavebním úřadě (Státní plavební správě),
  5. převzít si průkaz.

Informace pro zájemce o kurz kategorie M:

Budete potřebovat:

  • 1 fotografii (aktuální) 3,5 x 4,5 cm (pasový formát),  
  • 500,-Kč – správní poplatek (plavební úřad),
  • vyplnit žádost o vydání o vydání plavebního dokladu.

 

Co se naučíte v průběhu kurzu kategorie M:

Předměty okruhy témat
Plavební provoz pravidla plavebního provozu, předpisy o ochraně zdraví a života na plavidlech, způsob vytýčení vodní cesty, optická signalizace, zvukové signály, signální znaky.
Plavební provoz při mimořádných situacích činnosti v případě plavební nehody, kolize nebo nasednutí plavidla, použití záchranných prostředků, základy první pomoci při ohrožení zdraví a života, zásady protipožární ochrany, použití hasících prostředků, ochrana před znečištěním vodních cest.
Konstrukce plavidel hlavní části konstrukce plavidla, základní teoretické znalosti plovatelnosti a stability plavidel, opatření nutná k zajištění stability lodí v různých podmínkách, povinná lodní výbava.
Činnosti při mimořádných situacích činnosti v případě nehody, kolize s jiným plavidlem, činnost při nasednutí plavidla, použití záchranných prostředků, činnost v případě „muž přes palubu“.

K teoretické zkoušce na plavebním úřadě (Státní plavební správě) dále budete potřebovat:

Zdravotní prohlídku – lékařský posudek

 

Kdo se může přihlásit ke zkoušce kategorie M:

věk nejméně 16 let – nejpozději v den podání přihlášky o vydání plavebního dokladu na Státní plavební správě.

 

Jak probíhá zkouška na plavebním úřadě (Státní plavební správě):

  • Pouze teoretická zkouška – formou testu na počítači
  • Test na nečisto
  • 35 otázek (a, b, c) – pouze jedna je správná
  • Čas testu 30 min.
  • Každá správná odpověď = 1 bod
  • Minimální počet bodů, aby účastník vyhověl = 30

 

termíny přípravných kurzů 2018:  

  •    9.6.2018 - Praha - učebna Kunratická Tvrz, Golčova 1/2, Praha 4
  •   21.7.2018 - Praha
  •   11.8.2018 - Praha
  •   15.9.2018 - Praha
  • 13.10.2018 - Praha
  • 10.11.2018 - Praha 
  •   8.12.2018 - Praha

Cena kurzu 2.900 Kč 

NAPIŠTE NÁM

Vyplňte prosím své křestní jméno.

Vyplňte prosím své příjmení.

Vyplňte prosím svou e-mailovou adresu.

Vyplňte prosím své telefonní číslo.

Vyplňte prosím text Vaší zprávy.