Kapitánský kurz M

Nejrozšířenější kurz, který je určen pro budoucí kapitány motorových malých plavidel.

 

Jaké lodě lze vést s kategorií M:

 • malá plavidla do délky 20 m,
 • bez omezení výkonu pohonného zařízení.

 

Abyste získali průkaz vůdce malého plavidla, měli byste postupovat takto:

 1. nadchnout se pro věc,
 2. přihlásit se na kurz,
 3. absolvovat kurz a úspěšně provést praktickou zkoušku (ověřování praktických dovedností) - není v ceně kurzu M,
 4. následně uspět při závěrečné teoretické zkoušce na plavebním úřadě (Státní plavební správě),
 5. převzít si průkaz.

Informace pro zájemce o kurz kategorie M:

Budete potřebovat:

 • 1 fotografii (aktuální) 3,5 x 4,5 cm (pasový formát),  
 • 500,-Kč – správní poplatek (plavební úřad),
 • vyplnit žádost o vydání o vydání plavebního dokladu.

 

Co se naučíte v průběhu kurzu kategorie M:

Předměty okruhy témat
Plavební provoz pravidla plavebního provozu, předpisy o ochraně zdraví a života na plavidlech, způsob vytýčení vodní cesty, optická signalizace, zvukové signály, signální znaky.
Plavební provoz při mimořádných situacích činnosti v případě plavební nehody, kolize nebo nasednutí plavidla, použití záchranných prostředků, základy první pomoci při ohrožení zdraví a života, zásady protipožární ochrany, použití hasících prostředků, ochrana před znečištěním vodních cest.
Konstrukce plavidel hlavní části konstrukce plavidla, základní teoretické znalosti plovatelnosti a stability plavidel, opatření nutná k zajištění stability lodí v různých podmínkách, povinná lodní výbava.
Činnosti při mimořádných situacích činnosti v případě nehody, kolize s jiným plavidlem, činnost při nasednutí plavidla, použití záchranných prostředků, činnost v případě „muž přes palubu“.

K teoretické zkoušce na plavebním úřadě (Státní plavební správě) dále budete potřebovat:

Zdravotní prohlídku – lékařský posudek

 

Kdo se může přihlásit ke zkoušce kategorie M:

věk nejméně 16 let – nejpozději v den podání přihlášky o vydání plavebního dokladu na Státní plavební správě.

 

Jak probíhá zkouška na plavebním úřadě (Státní plavební správě):

 • Pouze teoretická zkouška – formou testu na počítači
 • Test na nečisto
 • 35 otázek (a, b, c) – pouze jedna je správná
 • Čas testu 30 min.
 • Každá správná odpověď = 1 bod
 • Minimální počet bodů, aby účastník vyhověl = 30

 

termíny přípravných kurzů 2020:   

 • 13.6.2020 - Praha
 • 11.7.2020 - Praha
 • 22.8.2020 - Praha
 • 12.9.2020 - Praha
 • 10.10.2020 - Praha
 • 7.11.2020 - Praha
 • 12.12.2020 - Praha

Cena kurzu 2.900 Kč 

NAPIŠTE NÁM

Vyplňte prosím své křestní jméno.

Vyplňte prosím své příjmení.

Vyplňte prosím svou e-mailovou adresu.

Vyplňte prosím své telefonní číslo.

Vyplňte prosím text Vaší zprávy.