Kapitánský kurz M20

Kurz M20 je určen pro budoucí kapitány motorových lodí, kteří dosáhli alespoň 16 let věku.

Kapitánský kurz – kategorie M20

Jaké lodě lze vést s kategorií M20:

 • malá plavidla do délky 20 m
 • s omezením výkonu pohonného zařízení (motoru) plavidla do 20 kW

 

Abyste získali průkaz vůdce malého plavidla, měli byste postupovat takto:

 1. přihlásit se na kurz
 2. uspět při závěrečné teoretické zkoušce na plavebním úřadě (Státní plavební správě)
 3. převzít si průkaz

 

Informace pro zájemce o kurz kategorie M20:

Budete potřebovat:

 • 1x fotografii (aktuální) 3,5 x 4,5 cm (pasový formát)
 • 500 Kč – správní poplatek (plavební úřad)
 • Vyplnit žádost o vydání plavebního dokladu.

 

Co se naučíte v průběhu kurzu kategorie M20:

Předměty okruhy témat
Plavební provoz pravidla plavebního provozu, předpisy o ochraně zdraví a života na plavidlech, způsob vytýčení vodní cesty, optická signalizace, zvukové signály, signální znaky.
Plavební provoz při mimořádných situacích činnosti v případě plavební nehody, kolize nebo nasednutí plavidla, použití záchranných prostředků, základy první pomoci při ohrožení zdraví a života, zásady protipožární ochrany, použití hasících prostředků, ochrana před znečištěním vodních cest.
Konstrukce plavidel hlavní části konstrukce plavidla, základní teoretické znalosti plovatelnosti a stability plavidel, opatření nutná k zajištění stability lodí v různých podmínkách, povinná lodní výbava.
Činnosti při mimořádných situacích činnosti v případě nehody, kolize s jiným plavidlem, činnost při nasednutí plavidla, použití záchranných prostředků, činnost v případě „muž přes palubu“.
Činnosti při mimořádných situacích činnosti v případě nehody, kolize s jiným plavidlem, činnost při nasednutí plavidla, použití záchranných prostředků, činnost v případě „muž přes palubu“.

 

K teoretické zkoušce na plavebním úřadě (Státní plavební správě) dále budete potřebovat zdravotní prohlídku – lékařský posudek

 

Kdo se může přihlásit ke zkoušce kategorie M20:

věk nejméně 16 let – nejpozději v den podání přihlášky o vydání plavebního dokladu na Státní plavební správě.

 

Jak probíhá zkouška na plavebním úřadě (Státní plavební správě):

 • Pouze teoretická zkouška – formou testu na počítači
 • Test na nečisto
 • 35 otázek (a, b, c) – pouze jedna je správná
 • Čas testu 30 min.
 • Čas testu 30 min.
 • Každá správná odpověď = 1 bod
 • Minimální počet bodů, aby účastník vyhověl = 30

TERMÍNY PŘÍPRAVNÝCH KURZŮ 2020:  

 • 13.6. - 14.6.2020 - Praha
 • 11.7. - 12.7.2020 - Praha
 • 22.8. - 23.8.2020 - Praha
 • 12.9. - 13.9.2020 - Praha
 • 10.10. - 11.10.2020 - Praha
 • 7.11. - 8.11.2020 - Praha
 • 12.12. - 13.12.2020 - Praha

Cena kurzu 2.900 Kč

NAPIŠTE NÁM

Vyplňte prosím své křestní jméno.

Vyplňte prosím své příjmení.

Vyplňte prosím svou e-mailovou adresu.

Vyplňte prosím své telefonní číslo.

Vyplňte prosím text Vaší zprávy.