Muzeum v Děčíne otevřelo expozici lodní dopravy

V dubnu 2015 otevřelo muzeum v Děčíně expozici lodní dopravy. Expozice byla uzavřena z důvodů rozsáhlé rekonstrukce a letos mají návštěvníci opět možnost seznámit se s bohatou historií lodní dopravy v Čechách. Jedná se o jedinečnou výstavu v rámci celé České republiky a to zejména díky zajímavému prezentování informací, zachování původního konceptu a výstavních prostor.

Jaké exponáty zde můžete vidět?

Sbírkové předměty z depozitářů muzea, doplněné textovým a obrazovým doprovodem.

Desítky lodních modelů prezentující vývoj lodního stavitelství.

Nejstarší exponát loď zvaná Monoxyl - loď vydlabaná z jednoho kmene, typ plavidla, používaný v pravěku a převzatý ještě starými Slovany.

Modely lodí, které převážely hlavně sůl mezi Litoměřicemi a Magdeburkem.

Modely řetězových parníků, které se posouvaly po řetězu položeném na dno řeky od Hamburku až po Mělník.

Modely salonních parníků provozujících vyhlídkové plavby.

A mnoho dalšího…

Na jaké adrese muzeum v Děčíně najdete?

Čsl. mládeže 1/31, 405 02 Děčín