Ověření praktických dovedností - Motorová loď M

Cvičná plavba + Ověření praktických dovedností - Motorová loď M (do 20m bez omezení výkonu).

Pro ty, kteří se chtějí naučit řídit loď, osvojit si dovednosti při vedení plavidla a získat ověření praktických dovedností kategorie M. Po absolvování tohoto výcviku a následné zkoušky na Státní plavební správě obdžíte průkaz s mezinárodní platností, který vám umožní ovládat plavidlo do 20m délky bez omezení výkonu motoru

Cvičná 2.5h plavba probíhá na cvičné lodi v Praze na Vltavě, během které si osvojíte dovednosti spojené s plavbou jako jsou přístavní manévry, plavba plavební komorou, obraty s lodí. Následně proběhne praktická zkouška - ověření praktických dovedností M.

Příprava na plavbu s přihlédnutím k činnostem zajišťujícím její bezpečnost, kontrola pohonných zařízení, kontrola povinného vybavení, postup činností před vyplutím a po ukončení plavby.

Manévrování plavidel – vedení plavidla s ohledem na vliv prodění vody, vítr a hloubku, odvázání plavidla, odplutí s plavidlem, připlutí, vyvázání lodi, zakotvení, odplutí z kotviště, plavba vpřed a vzad, obraty s plavidlem, proplouvání plavební komorou (vplutí, vyvázání, vyplutí), přístavní manévry, manévry při potkávání, míjení a předjíždění plavidel, vydávání povelů a pokynů.

Mimořádné situace - činnost v případě plavební nehody, kolize s jiným plavidlem, činnosti a postupy při nasednutí plavidla, použití záchranných prostředků.

Praktická zkouška

Praktická zkouška probíhá v Praze na naší cvičné lodi. Zkoušku provádíme my na základě akreditace od Státní plavební správy a je zahrnuta v ceně.

  • zkušební testy online
  • praktická zkouška

Následně k přihlášce na Státní plavební správě bude potřeba dodat:

  • 1x fotografie (aktuální) 3,5 x 4,5 cm (pasový formát)
  • 500 Kč – správní poplatek (plavební úřad)
  • vyplněná žádost o vydání plavebního dokladu (ke stažení zde)
  • zdravotní prohlídka – lékařský posudek (ke stažení zde)

Účast na kurzu si můžete zakoupit ihned online

Plavby probíhají v libovolném čase dle předchozí vzájemné dohody. Cvičné plavidlo máme v Praze na Vltavě.

Základní osnova plavby:

  • příprava plavidla na plavbu
  • propluti plavebni komorou
  • manévrování s plavidlem
  • další potřebné dovednosti