Ověření praktických dovedností - Plachetnice S

Ověření praktických dovedností - Plachetnice S - plachetnice bez omezení plochy oplachtění.

Ověření probíhají v letních měsících květen až září obvykle na Slapské přehradě v Županovicích, kde máme cvičnou plachetnici.

Cvičné plavby a plavby se zkouškou se realizují vždy po předchozím upřesnění, obvykle však vždy ve čtvrtek odpoledne.

Po absolvování tohoto kurzu a následné zkoušky na Státní plavební správě obdžíte průkaz s mezinárodní platností, který vám umožní ovládat plachetnice bez omezení plochy plachet.

Praktická část probíhá na předem domluveném místě na plachetnici a je zakončená ověřením praktických dovedností (praktickou zkouškou).

Příprava takeláže na plavbu.

Ovládání plavidla pomocí plachet - stavění, spouštění plachet, refování, používání otěží, výtahů a navijáků, optimalizace tvaru plachet, nastavení plachet při různých režimech plavby.

Technika plavby - ostře proti větru, obrat proti větru a po větru, plutí na boční nebo zadní vítr, obeplouvání návětrné a závětrné bóje, křižování proti větru, zastavení a stání na místě.

Praktická zkouška

Praktická zkouška probíhá v Praze nebo na Slapech. Zkoušku provádíme my na základě akreditace od Státní plavební správy a je zahrnuta v ceně.

  • zkušební testy online
  • praktická zkouška
  • přípravná plavba (ověření praktických dovedností S)

Následně k přihlášce na Státní plavební správě bude potřeba dodat:

  • 1x fotografie (aktuální) 3,5 x 4,5 cm (pasový formát)
  • 500 Kč – správní poplatek (plavební úřad)
  • vyplněná žádost o vydání plavebního dokladu (ke stažení zde)
  • zdravotní prohlídka – lékařský posudek (ke stažení zde)

Účast na kurzu si můžete zakoupit ihned online