plavební komory 2018

Informace Státní plavební správy o proplavovacích časech na plavebních komorách na labsko-vltavské vodní cestě - plavební sezóna 2018.plavební komory 2018