Plavební komory na Vltavě a Labi - kontakty a provozní doby 2017

Státní plavební správa vydala informaci o provozních dobách proplavování na jednotlivých plavebních komorách na Vltavě a Labi.