proplavovací časy komor na Baťově kanále

Provozní doby na plavebních komorách na Baťově kanále pro plavební sezónu 2017.