Rekonstrukce českého přístavu v Hamburku

Velmi dobrá zpráva pro vodní dopravu přišla z Ředitelství vodních cest ČR, které začalo s plánovanou rekonstrukcí českého přístavu v Hamburku.

Do oplocení Sálského a Vltavského přístavu investuje Ředitelství vodních cest zhruba sedm milionů korun. Zároveň s tímto oplocením vznikne ve Vltavském přístavu také nová manipulační plocha pro překládání zboží.

Tuto první akci budou navíc následovat masivnější akce, které povedou k rozvoji vodní dopravy. Celkem chce do této rekonstrukce a území resort investovat až 150 milionů korun. Od této rozsáhlé rekonstrukce si Ředitelství vodních cest slibuje zejména zvýšení zájmu tuzemských lodních speditérů, kteří v současnosti prostory příliš nevyužívají.