Rozvoj vodních cest pod drobnohledem auditorů

Evropský účetní dvůr si tento rok vzal na paškál rozvoj vodních cest. Kritizováno bylo zejména využívání evropských dotací, ty se totiž využívali na menší projekty rozvoje vodních cest, zatímco hlavní projekty, které by měly zvyšovat podíl vnitrozemské nákladní plavby, nebyly realizovány.

Auditoři navíc podotkli, že vodní doprava je nejekologičtějším druhem dopravy a jejímu rozvoji je třeba se v následujícím programovém období věnovat se zvýšenou pozorností.

Auditoři také poukázali na to, že pokud se srovnají plyny ovlivňující klima, látky znečisťující ovzduší, hluk a nehody, vychází lodní doprava jako naprosto nejlepší způsob dopravy. Proto by měl stát postupovat daleko důrazněji ve sporech s ekology, kteří si často protiřečí a namísto toho, aby pomohli životnímu prostředí jako celku, blokují vodní dopravní stavby.

I Česká republika by se tedy jako celek měla snažit připravit pro lodní dopravu konkurenceschopné prostředí.