Sportovní plavba

Na českých řekách, jezerech, přehradních nádržích, lomech i rybnících se můžete setkat s nejrůznějšími plavdily:

veslice, kanoe, paddleboardy, windurfy, wakeboardy, motorové čluny, kajutové lodě, plachetnice, vodní skůtry, vodní lyže...

 

Faktory, ovlivňující dynamický rozvoj cestovního ruchu na Vltavě, zejména na jejím horním toku, se dají definovat jako rozmanitá nabídka služeb pro sportovní plavby. V této podobě se již blíží evropským standardům, kde existuje široká paleta nabídek nejrůznějších vodáckých potřeb. Běžně se půjčují rafty, lodě a další nezbytnosti, související se sportovní plavbou. V rámci těchto nabídek zajišťují jednotlivé právní subjekty dopravu a ubytování. Tento specifický servis je zaměřen především sezónně, neboť mimo výpůjček vodáckého a místy i rybářského náčiní, zajišťují jednotlivé agentury instruktáže, přepravu nebo prodej dalších sportovních pomůcek. 

Podobné projekty existují i na dolním Labi, především na jeho regulovaném toku, přibližně od Ústí nad Labem dále po proudu až ke státní hranici s BRD. Plavebně se jedná o kilometráž ř.km. 763,7 až ř.km. 728,1 ve Hřensku. V tomto říčním úseku jsou nabízeny služby spojené s půjčováním lodí a raftů, se kterými lze vlastní silou doplout po proudu do Drážďan nebo do Míšně.