technické prohlídky malých a rekreačních plavidel

Termíny a lokality určené Státní plavební správou pro technické prohlídky malých a rekreačních plavidel pro rok 2018.