Technické prohlídky malých plavidel 2016

Technické prohlídky malých plavidel 2016 - Státní plavební správa - pobočka Přerov