technicke prohlidky malych plavidel 2019

Informace Státní plavební správy o technických prohlídkách malých plavidel, termínech a lokalitách v roce 2019.