vodní skútry na Orlíku

Informace plavebního úřadu o vymezení vodní plochy pro lyžování a provoz vodních skútrů na Orlíku - pravý břeh, ř. km. 183,72 - 184,02.