Zásady pro manipulaci s plavidly na vodním díle Orlík

Plavební úřad vydává informaci, která upravuje zásady přepravy malých plavidel na vodním díle Orlík.