Kurzy

Přípravné kurzy:

M 20 motorové čluny do 20kW (27 PS)
tato kategorie je určena pro zájemce, kteří dosáhli alespoň 16-ti let věku a nepotřebují ovládat plavidlo s větším výkonem než je 20 kW.
M motorové čluny bez omezení výkonu s délkou do 20 m.
nejrozšířenější kategorie se kterou je možné ovládat motorové plavidlo do 20 m délky a bez omezení výkonu. V rámci této kategorie je možno po úspěšném absolvování požádat o vystavení mezinárodního průkazu.
M 24 rekreační plavidlo do 24 m délky, bez omezení výkonu – nutná předchozí praxe 4 roky.
Kategorie určená pro držitele průkazu VMP (M), kteří mají 4 letou praxi a absolvují ověření praktických dovedností s rozšířenou edukací. M 24 je momentáně uznávaná pouze na vodách v České republice.
S 20 plachetnice – plocha plachet do 20m²
S plachetnice bez omezení plochy plachet
C moře
plachetnice + motorové čluny do 1 Nm (námořní míle) od břehu (1852 m) a do síly větru 4°Beuforta (mírný vítr, výška vlny 06, - 1,2 m)

Praktické kurzy

Absolvování praktické zkoušky je nutné pro všechny kategorie (vyjma M20 a S20) a je podmínkou pro přihlášení ke zkoušce na Plavebním úřadě (Státní plavební správě).

Spočívá v ověření Vašich praktických dovedností na plavidle: příprava na plavbu, manévrování s plavidlem, činnosti při mimořádných situacích.

co je třeba ke zkouškám:

 • vyplnit žádost o vydání plavebního dokladu pro Státní plavební správu
 • potvrzení o zdravotní prohlídce
 • 1 x fotografie pasového formátu 3,5 x 4,5 cm
 • úspěšně absolvovat praktickou zkoušku (dokument o ověření praktických dovedností) - nevztahuje se na kategorie M20 a S20
 • kolky v hodnotě 500,-Kč

 

Jak probíhá zkouška?

zkouška proběhne na plavebním úřadě (Státní plavební správě) 

pro kategorie M a M20 zkouška obsahuje 35 otázek formou testu na počítači. Ke každé otázce jsou přiřazeny 3 odpovědi )a,b,c) a pouze jedna odpověď je správná. Test musí účastník zpracovat do 30 minut. Za každou správnou odpověď je přidělen 1 bod a minimální počet pro úspěšné absolvování je stanoven počet 30 bodů.

Otázky jsou koncipovány tak, aby test zahrnoval všechny okruhy z vybraných předmětů: plavební provoz, základy techníky a základy první pomoci. 

pro kategorie S a S20 se test doplňuje o dalších 14 otázek, které vycházejí ze znalostí základů konstrukcí plachetnic, teorie plavby plachetnic a techniky plachtění. Test musí účastník zkoušky zpracovat do 10 minut a minimální počet bodů pro úspěšné absolvování je 11. 

pro kategorii C - příbřežní plavba po moři, která je určena pro držitele, kteří již úspěšně absolvovali minimálně zkoušku M nebo M20, popřípadě S nebo S20. Zkouška obsahuje 28 otázek z okruhů otázek předmětů námořního práva, Colregu, základů navigace, značení mořských vodních cest (systém IALA), základů meteorologie a základů bezpečnosti a záchrany života na moři. Test musí účastník zpracovat do 25 minut a minimální počet bodů pro úspěšné zpracování je 24.

NEJBLIŽŠÍ TERMÍNY PŘÍPRAVNÝCH KURZŮ 2020 (kategorie M, M20, S, S20, C):

termíny 2020

 • 13.6. - 14.6.2020 - Praha
 • 11.7. - 12.7.2020 - Praha
 • 22.8. - 23.8.2020 - Praha
 • 12.9. - 13.9.2020 - Praha
 • 10.10. - 11.10.2020 - Praha
 • 7.11. - 8.11.2020 - Praha
 • 12.12. - 13.12.2020 - Praha
KURZY PRO SKUPINY

Pokud si nevyberete z našich vypsaných termínů přípravných kurzů a jste větší skupinka (od 4 osob) jsme připraveni zajistit kurz individuálně dle vzájemné dohody i v jiném termínu a na jiném místě.