Test způsobilosti

Odchylka kompasu způsobená různými magnetickými poli se nazývá:

Ilustrační obrázek

Pro zabránění srážce na zobrazené situaci musí:

Jestliže se na horizontu objeví oblak cumulonimbus s vrcholkem připomínajícím kovadlinu, lze očekávat:

Ilustrační obrázek

Kardinální značení v systému IALA ukazuje bezpečnou stranu při míjení nebezpečí na východní straně. Bóje má jako vrcholový znak:

Ilustrační obrázek

Na námořní mapě znamená znak:

Při mlze, mlhovém oparu, padajícím sněhu, silném dešti, písečné bouři se označuje tento stav jako:

Za provedenou záchranu lodě a dalších hodnot na lodi:

Rychlost větru 6°Bft je asi:

Ilustrační obrázek

Na námořní mapě znamená znak:

Při sblížení se s velmi velkou lodí nebo vlekem nebo při sblížení se s lodí na malou vzdálenost nebezpečí srážky může někdy existovat i při:

Červená obloha při východu slunce naznačuje:

Ilustrační obrázek

Plujete z moře do přístavu. Před sebou vidíte červenou válcovou bóji. Jestliže chcete plout v plavební dráze:

Ilustrační obrázek

Na námořní mapě znamená znak:

Studený a nárazovitý vítr přicházející od severovýchodu dosahující někdy až síly vichřice se na Jadranu nazývá:

Padáková raketa nebo ruční pochodeň, upozorňující na nouzi a potřebu pomoci, dává:

Ilustrační obrázek

Zelené kuželové bóje mohou mít jako vrcholový znak:

Výraz za plavby znamená:

Ilustrační obrázek

Pro zabránění srážce na zobrazené situaci musí:

V průběhu působení pevninské brízy vane vítr:

Tlak vzduchu zpravidla měříme aneroidem v:

Synoptická mapa znázorňuje:

Ilustrační obrázek

Na synoptické mapě je mrholení zobrazeno symbolem:

Ve středu anticyklóny je tlak:

Rychlost větru 4° Bft je asi:

Ilustrační obrázek

Při plavbě v pobřežních vodách se blížíte k bóji, která má jako vrcholový znak uvedené vyobrazení. Splavná voda se nachází:

Ilustrační obrázek

Kardinální značení v systému IALA ukazuje bezpečnou stranu při míjení nebezpečí na západní straně. Bóje má jako vrcholový znak:

Ilustrační obrázek

Jestliže plachetnice, mající vítr z levé strany, vidí druhou plachetnici z návětrné strany a nemůže přesně určit, z které strany má tato plachetnice vítr, musí:

Mezi nízké oblaky patří:

Zeměpisnou délku odečítáme na námořní mapě:

Ilustrační obrázek

Na námořní mapě znamená znak:

Teritoriální moře je definováno jako:

Ilustrační obrázek

Pro zabránění srážce na zobrazené situaci musí:

Přibližují-li se k sobě dvě plachetnice tak, že vzniká nebezpečí srážky, musí jedna z nich uvolnit cestu takto:

Ilustrační obrázek

Útvar znázorněný na synoptické mapě zobrazuje:

Ilustrační obrázek

Na námořní mapě znamená znak:

Plujícím plavidlem je ve smyslu pravidel plavebního provozu plavidlo, které:

Pokud z jakéhokoliv důvodu během resuscitace nemůžeme nebo nechceme provádět dýchání z plic do plic:

Při opakovaných průjmech:

Pravidla o proplouvání plavebními komorami platí v celém obvodu plavební komory:

Při připlouvání do obvodů plavebních komor a v místech určených pro čekání plavidel nelze:

Zvukový signál "4 krátké zvuky" znamená:

Ilustrační obrázek

Tento signalizační znak umístěný na plavidle znamená:

Před vplutím do nepřehledné úžiny dá plavidlo zvukový signál:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak (tabule) znamená:

Pokud vypadl předmět z plavidla a může vytvořit plavební překážku nebo ohrozit bezpečnost plavby, je vůdce plavidla povinen:

Řada úderů na zvon ve smyslu pravidel plavebního provozu trvá:

Mezi příznaky rozvinutého šoku při vnitřním krvácení patří:

Postižený večer upadl, uhodil se do hlavy, druhý den ráno je nápadně ospalý, při pokusu o komunikaci zmatený, zvrací. Odbornou lékařskou pomoc:

Ilustrační obrázek

Tento balón nese:

Balóny a kužele, předepsané v pravidlech plavebního provozu:

Postižený náhle zkolaboval, nehýbe se, nedýchá, nereaguje na poplácání po tváři a oslovení. První, co je třeba udělat, bude:

Malá plavidla v plavebních komorách:

Koupání a potápění je zakázáno:

Zjistí-li posádka plavidla neznámou překážku provozu na vodní cestě, je vůdce plavidla povinen:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak (tabule) znamená:

Plavidlo v nouzi, které potřebuje pomoc, může signalizovat:

Samostatně plující malé plavidlo bez vlastního pohonu a bez plachet musí nést:

Outor je:

Přednost při proplavení plavební komorou mají plavidla:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak světlo znamená:

Zpozoruje-li vůdce plavidla, že by mohlo hrozit nebezpečí kolize, signalizuje:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak (tabule) znamená:

Ilustrační obrázek

Tyto denní signalizační znaky nese:

Ve vjezdech do přítoků a výjezdech z nich a ve vjezdech do přístavů:

Plují-li malá plavidla stejného druhu, vyjma plachetnic, takovými směry, že se jejich dráhy kříží, a mohlo by vzniknout nebezpečí kolize:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak (tabule) znamená:

Termín "sestava plavidel" je ve smyslu zákona o vnitrozemské plavbě:

Ilustrační obrázek

Tento dvojitý kužel nese:

Resuscitace (oživování) je:

První pomoc při přehřátí a úpalu provedeme tak, že:

Vysoká takeláž (vysokostěžňové oplachtění) je:

Spinaker se používá:

Ploutvokýlová plachetnice (jachta) je:

Výhodou plachetnice s jolovým tvarem trupu oproti plachetnici se šarpiovým tvarem trupu je:

Stěžeň s příliš velkou hmotností má za následek:

Zdánlivý vítr přichází do plachet více zepředu při:

Typickým znakem ploutvových plachetnic je:

Výraz trimování plachet se používá:

Vítr - pohonná síla plachetnice vzniká:

Rovnovážná poloha lodi je dána:

Při plavbě na silný zadní vítr je vhodné pro bezpečné vedení lodě:

Refování plachty je:

Bouřkové plachty mají zpravidla barvu:

Kýlová plachetnice (jachta) je:

Plachetnice ve velkém náklonu:

Výrazem pohyblivé lanoví se označují:

Stabilita pohybující se plachetnice je:

Při plavbě ostře proti větru a na bočních větrech způsobuje výslednice sil, vyvozených větrem:

Konstrukční rychlost plachetnice je přímo úměrná:

Závětrnost plachetnice způsobuje:

Jola je člun:

Při plavbě na silný zadní vítr musíme zabránit:

Plachta je v základě:

Hlavní požadovanou vlastností stěžně je:

Při vleku havarované lodi motorovým člunem je třeba:

Obrat proti větru (tzv. re) je obrat:

Lodní kulatiny jsou:

Ploutvokýlová plachetnice má vůči kýlové tyto výhody:

Zdánlivý vítr je:

Má-li loď při jízdě proti větru dosáhnout většího stoupání, je třeba:

Kormidlo je část lodi, která:

Podélná osa plachetnice svírá za plavby se zdánlivým větrem:

Příčné kolébání lodi při plavbě na zadní vítr je z hlediska bezpečnosti plavby:

Přední vaz (klounovec) je:

Persenink je: