Test způsobilosti

Za provedenou záchranu lodě a dalších hodnot na lodi:

Jestliže vzduchová hmota proudí nad teplejší povrch, než byla oblast jejího vzniku, je tato vzduchová hmota:

Měřítko mapy 1 : 100 000 znamená, že 1 cm na mapě odpovídá:

Na synoptické mapě je rozložení tlaku vzduchu znázorněno pomocí:

Vysokými oblaky jsou:

Ilustrační obrázek

Uvedený symbol na synoptické mapě znamená:

Magnetický a ruční zaměřovací kompas slouží obecně pro měření:

Ilustrační obrázek

Pro zabránění srážce na zobrazené situaci musí:

Škody, které vzniknou úmyslným a účelným způsobením škody pro záchranu majetkových hodnot ze společného námořního nebezpečí, se v námořním zákoně nazývají:

Část zemské atmosféry, ve které se odehrávají veškeré atmosférické děje se nazývá:

Ilustrační obrázek

Při plavbě v pobřežních vodách se blížíte k bóji, která má jako vrcholový znak uvedené vyobrazení. Splavná voda se nachází:

Je-li záchranná vesta vybavena příslušenstvím, pak to zpravidla bývá:

Tlak vzduchu zpravidla měříme aneroidem v:

Ilustrační obrázek

Na námořní mapě znamená znak:

Záchranný kruh (podkova) má zpravidla barvu:

Ilustrační obrázek

Plujete z moře do přístavu. Před sebou vidíte bóji, která značí, že hlavní plavební dráha je vlevo. Tato bóje bude:

Ilustrační obrázek

Útvar znázorněný na synoptické mapě zobrazuje:

Ilustrační obrázek

Zelené kuželové bóje mohou mít jako vrcholový znak:

Ilustrační obrázek

Kardinální značení v systému IALA ukazuje bezpečnou stranu při míjení nebezpečí na západní straně. Bóje má jako vrcholový znak:

Ilustrační obrázek

Na námořní mapě znamená znak:

Ilustrační obrázek

Kardinální značení v systému IALA ukazuje bezpečnou stranu při míjení nebezpečí na západní straně. Bóje má jako vrcholový znak:

Bezpečnostní pásy na lodi při plavbě do 1 námořní míle od břehu:

Plujete rychlostí 4 uzle. Tato rychlost odpovídá přibližně rychlosti:

Plavidlo provádějící lov ryb za plavby musí, nakolik je to prakticky možné, uvolnit cestu:

Ilustrační obrázek

Plujete z přístavu na moře. Před sebou vidíte zelenou tyčovou bóji, která má zelený kužel vrcholem vzhůru jako vrcholový znak. Jestliže chcete plout v plavební dráze, musíte:

Normální atmosférický tlak přepočtený na hladinu moře je:

Přibližujete se k plavidlu, na jehož palubě stojí osoba, která pomalu a opakovaně vzpažuje a připažuje. Toto znamená:

Ilustrační obrázek

Plujete z moře do přístavu. Před sebou vidíte zelenou kuželovitou bóji. Jestliže chcete plout v plavební dráze:

Volné moře:

K hašení požáru na lodi nelze v žádném případě použít hasicí přístroj:

Rychlost větru 4° Bft je asi:

Synoptická mapa slouží:

Ilustrační obrázek

Na synoptické mapě je takto znázorněna:

Ilustrační obrázek

Bóje, která v systému IALA značí izolované nebezpečí má barvu:

Záchranné vybavení lodi při plavbě do 1 námořní míle od břehu tvoří nejméně:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak (tabule) znamená:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak (tabule) znamená:

Plujícím plavidlem je ve smyslu pravidel plavebního provozu plavidlo, které:

Na sledované vodní cestě je koupání a potápění zakázáno:

Schopnost lodi udržovat při plavbě zadaný směr nebo tento směr podle potřeby měnit je:

Plavidla upraví rychlost své plavby tak, aby nevznikalo nadměrné vlnobití nebo sání:

Ilustrační obrázek

Tuto vlajku nese:

Před vplutím do nepřehledné úžiny dá plavidlo zvukový signál:

Outor je:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak (tabule) znamená:

Evidenci v plavebním rejstříku malých plavidel podléhá:

Resuscitace (oživování) je:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak (tabule) znamená:

Plavidlo v nouzi, které potřebuje pomoc, může signalizovat:

V úsecích vodních cest, kde je stání na kotvě zakázáno signálním znakem zákaz kotvení:

Malé plavidlo musí udržovat od zádě plavidla, které nese v noci na stěžni tři zelená světla rozmístěná do tvaru trojúhelníku, bezpečnou vzdálenost:

Na malém plavidle, evidovaném v plavebním rejstříku malých plavidel, musí být přidělené evidenční označení vyznačeno:

Pro vyvazování nebo uvolňování nasedlých plavidel se nepoužívají:

Plavidlo v nouzi, které potřebuje pomoc, může signalizovat:

Nejvyšší povolené hodnoty ponoru plavidla pro jednotlivé úseky vodní cesty jsou uvedeny:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak (tabule) znamená:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak (tabule) znamená:

Při dýchání z plic do plic by měl objem vydechovaného vzduchu odpovídat asi:

Vůdci plavidel jsou povinni se řídit ústními pokyny, které jim dá zaměstnanec:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak (tabule) znamená:

Pokud není prováděna resuscitace, nastává nezvratné poškození mozku při zástavě cca po:

Zvukový signál "1 řada úderů na zvon, opakovaná v intervalech ne delších než 1 minuta," znamená:

Plují-li malá plavidla takovými směry, že se jejich dráhy kříží, a mohlo by vzniknout nebezpečí kolize, malé plavidlo s vlastním pohonem uvolní dráhu:

Zvukový signál "3 krátké zvuky" znamená:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak (tabule) znamená:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak (tabule) znamená:

Ilustrační obrázek

Tento signalizační znak umístěný na plavidle znamená:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak (tabule) znamená:

Ilustrační obrázek

Tento plovoucí signální znak (bóje) znamená:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak (tabule) znamená:

Vliv kosatky na hlavní plachtu:

Vlastností výtahových lan je především:

Výrazem těžiště váhy (neboli váhové těžiště) se označuje:

Lodní kulatiny jsou:

Příďový trojúhelník je:

Vírový odpor trupu za zádí plavidla:

Kosatka (slang. fok) je:

Vyvážené kormidlo je kormidlo:

Návětrnost plachetnice je ovlivněna:

Nevýhodou gaflového oplachtění je:

Při vleku havarované lodi motorovým člunem je třeba:

Kontraotěž slouží k:

Jola je člun:

Váhové těžiště lodi se jejím náklonem:

Na ponořenou část lodního trupu působí síly:

Návětrnost plachetnice je dána:

Sílu potřebnou k ovládání kormidelní páky snížíme zejména:

Správně nastavená plachta při plavbě na boční vítr má:

Výraz plachetnice označuje:

Výhodou plachtoviny z umělých vláken je:

Síla na kormidelní páce má být za plavby:

Plachta je v základě:

Při správném nastavení hlavní plachty půlí vratipeň zhruba úhel, který svírá:

Rolfok:

Lodní těleso závodních plachetnic je konstruováno:

Plavba na předoboční vítr je plavba, při které:

Přední vaz (klounovec) je:

Při správné technice vyostřování, nemění-li se směr zdánlivého větru:

Náklon lodi a vliv lodního tělesa na vzduchové proudění:

Upravit přetočení plachty, eventuálně zamezit zdvihání vratipně při jízdě na zadní nebo zadoboční vítr lze:

Skluz lodě je umožněn:

Hlavní požadovanou vlastností ráhna je:

Vztlak laterálu je síla:

Závětrnost lodě je:

Topenanta je: