Test způsobilosti

Ilustrační obrázek

Na námořní mapě znamená znak:

Plavba lodí v podmínkách snížené viditelnost znamená:

Ilustrační obrázek

Pro zabránění srážce na zobrazené situaci musí:

Slunce zapadá za husté tmavé oblaky na horizontu. Oblaky mají červeně zbarvené okraje. Lze očekávat:

Tam, kde podle jakéhokoli pravidla pro zabránění srážkám na moři musí jedna z lodí uvolnit cestu, musí druhá loď:

Námořní protest podává velitel lodě:

Ilustrační obrázek

Plujete z moře do přístavu. Před sebou vidíte bóji, která značí, že hlavní plavební dráha je vpravo. Tato bóje bude:

Nebezpečí srážky musí být pokládáno za jisté:

Ilustrační obrázek

Plujete z moře do přístavu. Před sebou vidíte bóji, která značí, že hlavní plavební dráha je vlevo. Tato bóje bude:

V podmínkách snížené viditelnosti musí každé plavidlo:

Ilustrační obrázek

Na námořní mapě znamená znak:

Vysokými oblaky jsou:

Hraniční linie, tak zvaná fronta, se vytváří:

Při stavu aneroidu 990 hPa je tlak vzduchu:

V průběhu působení pevninské brízy vane vítr:

Plujete rychlostí 2 m/s. Tato rychlost odpovídá přibližně rychlosti:

Ilustrační obrázek

Na námořní mapě znamená znak:

Ilustrační obrázek

Na námořní mapě znamená znak:

Ilustrační obrázek

Při plavbě v pobřežních vodách se blížíte k bóji, která má jako vrcholový znak uvedené vyobrazení. Splavná voda se nachází:

Všech dostupných prostředků k určení existence nebezpečí srážky musí použít:

Mořské vnitřní vody jsou:

Havarijní situace, které mohou na lodi při plavbě na moři vzniknout, jsou:

Ilustrační obrázek

Při plavbě v pobřežních vodách se blížíte k bóji, která z nějakého důvodu ztratila vrcholový znak. Bóje má následující zbarvení: žlutá s jedním černým širokým vodorovným pruhem. Tato bóje udává, že splavná voda se nachází:

Čára spojující místa se stejnou hodnotou tlaku vzduchu přepočítaného na hladinu moře se nazývá:

Každá loď musí vést nepřetržité a zodpovědné vizuální a sluchové pozorování, aby:

Ilustrační obrázek

Zelené kuželové bóje mohou mít jako vrcholový znak:

Mezinárodní pravidla pro zabránění srážkám na moři se vztahují:

Synoptická mapa znázorňuje:

Volné moře:

Plujete rychlostí 1 m/s. Tato rychlost odpovídá přibližně rychlosti:

Při sblížení se s velmi velkou lodí nebo vlekem nebo při sblížení se s lodí na malou vzdálenost nebezpečí srážky může někdy existovat i při:

Ilustrační obrázek

Při plavbě v pobřežních vodách se blížíte k bóji, která z nějakého důvodu ztratila vrcholový znak. Bóje má následující zbarvení: černá s jedním žlutým širokým vodorovným pruhem. Tato bóje udává, že splavná voda se nachází:

Obecně platí, že s přibývající nadmořskou výškou tlak vzduchu:

Měřítko mapy 1 : 100 000 znamená, že 1 cm na mapě odpovídá:

Cumulonimbus:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak (tyč na bóji) znamená:

Postižený večer upadl, uhodil se do hlavy, druhý den ráno je nápadně ospalý, při pokusu o komunikaci zmatený, zvrací. Odbornou lékařskou pomoc:

Kříží-li se dráhy malých plavidel, malá plavidla bez vlastního pohonu a neplující pomocí plachet, uvolní dráhu:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak (tabule) znamená:

Ilustrační obrázek

Tuto vlajku nese:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak (tabule) znamená:

Malá plavidla v plavebních komorách:

Balóny a kužele, předepsané v pravidlech plavebního provozu:

Na sledované vodní cestě je koupání a potápění zakázáno:

Plavidlo vybavené zařízením pro radiotelefonní spojení, v obvodech plavebních komor a v plavebních komorách:

Předjíždění je možné až poté, co se předjíždějící přesvědčil o tom, že:

Nejvyšší povolené hodnoty délky a šířky plavidla a sestavy plavidel pro jednotlivé úseky vodní cesty jsou uvedeny:

Zvukový signál "1 dlouhý zvuk, opakovaný v intervalech ne delších než 1 minuta," dává:

Při připlouvání do obvodů plavebních komor a v místech určených pro čekání plavidel nelze:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak (plovatka) znamená:

Na vodní cestě je zakázáno:

Malé plavidlo plující za snížené viditelnosti bez pomoci radiolokátoru dává signál:

Bočními světly se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí:

Kýl lodi je:

Prst popálený o horký předmět ošetříme:

Sanitární soustava plavidla zahrnuje:

Vůdce plavidla je povinen zajistit, aby přes obrys plavidla nevyčnívaly:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak (tabule) znamená:

Ilustrační obrázek

Tento balón nese:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak (tabule) znamená:

Světlem viditelným ze všech stran se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak (tabule) znamená:

Plavidlo nepodléhající evidenci lze na vodní cestě provozovat:

Ilustrační obrázek

Tento plovoucí signální znak (bóje) znamená:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak (tabule) znamená:

Zvukový signál "1 řada úderů na zvon, opakovaná v intervalech ne delších než 1 minuta," znamená:

Při žilním krvácení:

Je-li u vymezené vodní plochy pro vodní lyžování signalizováno vytažením žlutého balónu:

Plavidlo, které není malým, hodlající provést obrat doleva, musí na svůj záměr upozornit včas signálem:

Vyžadují-li to podmínky viditelnosti, musí se na plavidle použít:

Samovylévací kokpit mají:

Otěžový vozík slouží:

Přední vaz (klounovec) je:

Obrat po větru (tzv. halsa) je manévr:

Kormidlo je část lodi, která:

Plachty vytahujeme a spouštíme:

Šarpie je člun:

Schopnost vzpřímit se z maximálního náklonu nazýváme:

Na povrchu kapaliny může plavat těleso:

Stěžňová podpěra slouží:

Při správném nastavení hlavní plachty půlí vratipeň zhruba úhel, který svírá:

Typickým znakem ploutvových plachetnic je:

Hydrodynamické síly vznikají:

Pro nastavení plachet je rozhodující vítr:

Síla na kormidelní páce má být za plavby:

Spoušť nebo výtah je:

Lodní těleso závodních plachetnic je konstruováno:

Účinnost profilu plachty při plavbě proti slabému přednímu větru je maximální:

Boční plocha laterálu má přímý vliv na:

Jízdu plachetnice ve skluzu podmiňuje:

Jestliže při křižování nebo na bočním kursu vítr zesílí a loď se stává značně návětrnou, je účelné:

Laterál je:

Náklon lodi a vliv lodního tělesa na vzduchové proudění:

Závětrnost lodě je:

Výrazem pevné lanoví se označují:

Plocha laterálu je ovlivňována:

Plout na bočním a předním větru umožňuje plachetnici:

Bouřkové plachty mají zpravidla barvu:

Plachetnice ve velkém náklonu:

Při správné technice odpadání, nemění-li se směr zdánlivého větru:

Výraz trimování plachet se používá:

Plavbu plachetnice proti větru nebo na bočním větru umožňuje:

Vlastnost lodi snažit se plout ve vzpřímené poloze při malých úhlech náklonu nazýváme:

Bouřková kosatka se vyznačuje:

Upravit přetočení plachty, eventuálně zamezit zdvihání vratipně při jízdě na zadní nebo zadoboční vítr lze: