Test způsobilosti

Ilustrační obrázek

Pro zabránění srážce na zobrazené situaci musí:

Ilustrační obrázek

Plujete v hlavní plavební dráze z přístavu na moře. Bóje, které míjíte na levoboku, budou mít jako vrcholový znak:

Loď plující úzkým průplavem se musí držet:

Ilustrační obrázek

Všeobecný název pro jednotlivé, obvykle zářivě bílé a husté mraky s ostře ohraničenými obrysy, které jsou buď ploché, nebo se vyvíjejí do výšky ve tvaru kup nebo věží, které mají téměř vodorovnou základnu poměrně tmavou a které jsou tvořeny z kapiček vody

Námořní míle měří:

Srážka námořního plavidla s jiným námořním plavidlem nebo jiným pevným předmětem se v námořním zákoně nazývá:

Úhel mezi zeměpisným a magnetickým pólem se nazývá:

Ilustrační obrázek

Červené válcové bóje mohou mít jako vrcholový znak:

Ilustrační obrázek

Na synoptické mapě je mrholení zobrazeno symbolem:

Ve středu anticyklóny je tlak:

Záchranný ostrůvek na lodi při plavbě do 1 námořní míle od břehu:

Plujete rychlostí 2 m/s. Tato rychlost odpovídá přibližně rychlosti:

K měření tlaku vzduchu se na malých plavidlech nejčastěji používá:

Mořské vnitřní vody jsou:

Obecně platí, že s přibývající nadmořskou výškou tlak vzduchu:

Ilustrační obrázek

Bóje, která v systému IALA informuje například o pásmu vojenských cvičení, o rekreačním pásmu, o uložení kabelů nebo potrubí a podobně má barvu:

Ilustrační obrázek

Při plavbě v pobřežních vodách se blížíte k bóji, která má jako vrcholový znak uvedené vyobrazení. Splavná voda se nachází:

Ilustrační obrázek

Takto označené plavidlo je:

Ilustrační obrázek

Přibližují-li se k sobě dvě plachetnice tak, že vzniká nebezpečí srážky, musí:

Jestliže vzduchová hmota proudí nad teplejší povrch, než byla oblast jejího vzniku, je tato vzduchová hmota:

Ilustrační obrázek

Na námořní mapě znamená znak:

Ilustrační obrázek

Na námořní mapě znamená znak:

Námořní protest podává velitel lodě:

Za poskytnutí pomoci k záchraně na moři:

Ilustrační obrázek

Plujete z moře do přístavu. Před sebou vidíte bóji, která značí, že hlavní plavební dráha je vpravo. Tato bóje bude:

Pravidla týkající se světel musí být dodržena od:

Jestliže jsou na synoptické mapě izobary od sebe značně vzdáleny, lze očekávat:

Čára spojující místa se stejnou hodnotou tlaku vzduchu přepočítaného na hladinu moře se nazývá:

Rychlost vašeho plavidla je, 4 uzle. Vzdálenost 2 námořní míle uplujete za:

Pro stanovení bezpečné rychlosti je nutno brát v úvahu u všech plavidel:

Ilustrační obrázek

Kardinální značení v systému IALA ukazuje bezpečnou stranu při míjení nebezpečí na západní straně. Bóje má jako vrcholový znak:

Střelka magnetického kompasu směřuje:

Ilustrační obrázek

Při plavbě v pobřežních vodách se blížíte k bóji, která z nějakého důvodu ztratila vrcholový znak. Bóje má následující zbarvení: žlutá s jedním černým širokým vodorovným pruhem. Tato bóje udává, že splavná voda se nachází:

Ilustrační obrázek

Pro zabránění srážce na zobrazené situaci musí:

Jsou-li pochybnosti o tom, zda se má loď považovat za předjíždějící:

Ilustrační obrázek

Tato signalizační světla nese:

Sanitární soustava plavidla zahrnuje:

Plavidlo sníží rychlost své plavby tak, aby nevznikalo nadměrné vlnobití nebo sání:

Zvukový signál "1 řada úderů na zvon, opakovaná v intervalech ne delších než 1 minuta," znamená:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak (tabule) znamená:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak (tyč na plováku) znamená:

Před dosažením vodního stavu ohrožujícího bezpečnost plavby, je vůdce plavidla povinen:

Při krvácení z nosu:

Doporučený poměr kompresí hrudníku a dýchání z plic do plic při resuscitaci dospělých nebo dětí laiky je:

Rozmístění nákladu na plavidle:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak (tabule) znamená:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak (kužel) znamená:

Plavidlo vybavené zařízením pro radiotelefonní spojení, v obvodech plavebních komor a v plavebních komorách:

Samostatně plující malé plavidlo bez vlastního pohonu a bez plachet musí nést:

Od plavidla, které za stání nese jeden modrý kužel vrcholem dolů nebo jedno modré světlo, smí malé plavidlo stát:

V úsecích vyznačených obratišť nesmí stát:

Ilustrační obrázek

Tyto vlajky nebo tabule nese:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak světlo znamená:

Plavidlo, které se ocitlo v nouzi a chce požádat o pomoc:

Jedno nebo dvě červená světla osazená na plavební komoře, při vyplouvání znamená, že:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak (světlo) znamená:

Část vodní cesty, kterou mohou plavidla využívat pro plavbu je ve smyslu pravidel plavebního provozu:

Pro řádné ovládání plavidla je třeba zajistit, aby mohla kormidlující osoba v kormidelně:

Ilustrační obrázek

Tuto vlajku nese:

Aby se zabránilo škodám na stojících nebo plujících plavidlech nebo na stavbách na vodní cestě, musí plavidlo:

Kýl lodi je:

Ventilátory slouží na plavidle k:

Jednotné evropské tísňové číslo je:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak (tabule) znamená:

Ilustrační obrázek

Tento balón nese:

Zastavením je ve smyslu pravidel plavebního provozu pro plující plavidlo stav, při kterém plavidlo stojí ve vztahu:

V úsecích vodních cest, kde je vyvazování zakázáno signálním znakem zákaz vyvazování ke břehu:

Plavba samotíží je zakázaná, ale tento zákaz se nevztahuje:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak (tabule) znamená:

Zvukový signál "3 dlouhé zvuky, po kterých následuje 1 krátký zvuk," znamená:

Rovnovážná poloha lodi je dána:

Při zvrhnutí lodě má posádka:

Výhodou plachetnice s jolovým tvarem trupu oproti plachetnici se šarpiovým tvarem trupu je:

Stěžeň s příliš velkou hmotností má za následek:

Nejmenší čelní odpor má kormidlo:

Plavba ostře proti větru je plavba:

Při plavbě malé plachetnice na zadní vítr se nesmí zejména:

Refování plachty je:

Výraz šekl označuje:

Refovací aparát je:

Plocha laterálu je ovlivňována:

Persenink je:

Plout na bočním a předním větru umožňuje plachetnici:

Plachty řídíme lany, která nazýváme:

Vítr - pohonná síla plachetnice vzniká:

Při poryvech za plavby na předním nebo bočním větru je třeba:

Genua je druh:

Při jízdě na zadním větru je výhodnější plachta:

Ploutvokýlová plachetnice má vůči kýlové tyto výhody:

Jestliže při křižování nebo na bočním kursu vítr zesílí a loď se stává značně návětrnou, je účelné:

Vliv kosatky na hlavní plachtu:

Na ponořenou část lodního trupu působí síly:

Výhodou plachtoviny z umělých vláken je:

Plavba na bočním kurzu je:

Ploutvová plachetnice je:

Stabilita plachetnice je závislá na:

Zdánlivý vítr je:

Malá hmotnost kýlu plachetnice má za následek:

Při plavbě na zadní vítr se snažíme zamezit:

Váhové těžiště lodi se jejím náklonem:

Kýlovou plachetnici charakterizuje:

Výrazem pohyblivé lanoví se označují:

Návětrná strana lodi je:

Lodní těleso závodních plachetnic je konstruováno:

Výraz hydrostatický vztlak plavidla používáme pro: