Test způsobilosti

Plujete rychlostí 1 m/s. Tato rychlost odpovídá přibližně rychlosti:

Část zemské atmosféry, ve které se odehrávají veškeré atmosférické děje se nazývá:

Teritoriální moře je definováno jako:

Ilustrační obrázek

Na námořní mapě znamená znak:

Rakety nebo granáty, vypouštějící červené hvězdy, vypalované jednotlivě v krátkých intervalech znamenají:

Jestliže jsou na synoptické mapě izobary těsně vedle sebe, lze očekávat:

Silný studený vítr ze severu nebo severozápadu se ve Středomoří označuje jako:

Tam, kde podle jakéhokoli pravidla pro zabránění srážkám na moři musí jedna z lodí uvolnit cestu, musí druhá loď:

Pro stanovení bezpečné rychlosti je nutno brát v úvahu u všech plavidel:

Loď plující úzkým průplavem se musí držet:

Oblaky vznikají:

Ilustrační obrázek

Kardinální značení v systému IALA ukazuje bezpečnou stranu při míjení nebezpečí na západní straně. Bóje má jako vrcholový znak:

Jestliže vzduchová hmota proudí nad teplejší povrch, než byla oblast jejího vzniku, je tato vzduchová hmota:

Námořní míle měří:

Ilustrační obrázek

Jestliže plachetnice, mající vítr z levé strany, vidí druhou plachetnici z návětrné strany a nemůže přesně určit, z které strany má tato plachetnice vítr, musí:

Tlak vzduchu zpravidla měříme aneroidem v:

Ilustrační obrázek

Pro zabránění srážce na zobrazené situaci musí:

Plujete rychlostí 3 m/s. Tato rychlost odpovídá přibližně:

Nebezpečí srážky musí být pokládáno za jisté:

Synoptická mapa slouží:

Ilustrační obrázek

Uvedený symbol na synoptické mapě znamená:

Ilustrační obrázek

Na námořní mapě znamená znak v barvě fialové:

Ilustrační obrázek

Kardinální značení v systému IALA ukazuje bezpečnou stranu při míjení nebezpečí na západní straně. Bóje má jako vrcholový znak:

Ilustrační obrázek

Plujete z přístavu na moře. Před sebou vidíte kulovou bóji, která má červené a bílé svislé pruhy. Tato bóje znamená, že:

Ilustrační obrázek

Přibližují-li se k sobě dvě plachetnice tak, že vzniká nebezpečí srážky, musí:

Ilustrační obrázek

Pro zabránění srážce na zobrazené situaci musí:

Ve studené vzduchové hmotě se vyskytují převážně oblaky typu:

Výraz za plavby znamená:

Záchranné kruhy (podkovy) musí být pro plavbu vybaveny:

V případě lodního poplachu (opuštění vážně poškozené lodě) kapitán:

Vítr je jihovýchodní. Znamená to, že vane:

Každá loď předjíždějící jinou musí:

Počet záchranných vest na lodi při plavbě na moři musí být nejméně:

Jestliže jsou na synoptické mapě izobary od sebe značně vzdáleny, lze očekávat:

Jestliže se na horizontu objeví oblak cumulonimbus s vrcholkem připomínajícím kovadlinu, lze očekávat:

Zvukový signál "1 dlouhý zvuk" znamená:

Národní přímé tísňové číslo záchranné služby v České republice je:

Ventilátory slouží na plavidle k:

Aby se zabránilo škodám na stojících nebo plujících plavidlech nebo na stavbách na vodní cestě, musí plavidlo:

Zpozoruje-li vůdce plavidla, že by mohlo hrozit nebezpečí kolize, signalizuje:

Ilustrační obrázek

Tento balón nese:

Zvukový signál "4 krátké zvuky" znamená:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak (tabule) znamená:

Ilustrační obrázek

Tato signalizační světla nese:

Kýl lodi je:

Evidenci v plavebním rejstříku malých plavidel podléhá:

Hlavní část kormidelního zařízení tvoří kormidelní ploutev a společně s kormidelním pněm má souhrnný název:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak (tabule) znamená:

Ilustrační obrázek

Tento plovoucí signální znak (bóje) znamená:

Ilustrační obrázek

Tato signalizační světla nese:

Zvukový signál "1 dlouhý zvuk, po kterém následují 2 krátké zvuky," znamená

Pravidla o proplouvání plavebními komorami platí v celém obvodu plavební komory:

Stabilita plavidla je schopnost:

Ilustrační obrázek

Tato signalizační světla může nést:

Ilustrační obrázek

Tuto vlajku nese:

Ilustrační obrázek

Tato signalizační světla nese:

Ilustrační obrázek

Tato signalizační světla nese:

Ilustrační obrázek

Tato signalizační světla nese:

Ilustrační obrázek

Tento balón nese:

Na vodní cestě je zakázáno:

Předjíždění je možné až poté, co se předjíždějící přesvědčil o tom, že:

Plují-li malá plavidla stejného druhu, vyjma plachetnic, takovými směry, že se jejich dráhy kříží, a mohlo by vzniknout nebezpečí kolize:

Plavidlo sníží rychlost své plavby tak, aby nevznikalo nadměrné vlnobití nebo sání:

Ilustrační obrázek

Tento kužel nese:

Mezi příznaky rozvinutého šoku při vnitřním krvácení patří:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak (tabule) znamená:

Plavidlo vlekoucí vodního lyžaře se smí pohybovat:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak (tabule) znamená:

Normální klidová dechová frekvence dospělého je:

Je-li potkávání v úžině nevyhnutelné, vůdci plavidel učiní veškerá opatření k tomu:

Plavba na bočním kurzu je:

Výraz hydrostatický vztlak plavidla používáme pro:

Kladky používané ve výstroji plachetnic mají mít:

Výhradně přetlaku na plachtách využívá plachetnice při jízdě:

Kormidlo je část lodi, která:

Kýlová plachetnice (jachta) je:

Schopnost vzpřímit se z maximálního náklonu nazýváme:

Skluz lodě je umožněn:

Sílu potřebnou k ovládání kormidelní páky snížíme zejména:

Výrazem pevné lanoví se označují:

Bezanová plachta se používá:

Na ponořenou část lodního trupu působí síly:

Při plavbě na bočním větru je výhodnější:

Zdánlivý vítr přichází do plachet více zepředu při:

Rychlost plachetnice nejvíce ovlivňuje:

Výhodou celospírové plachty je:

Obrat proti větru (tzv. re) je obrat:

Výraz trim se používá pro označení:

Ploutvokýlová plachetnice má vůči kýlové tyto výhody:

Spoušť nebo výtah je:

Kýlovou plachetnici charakterizuje:

Přehození ráhna se nejlépe provádí za silného větru:

Výrazem těžiště výtlaku (neboli tvarové těžiště) se označuje:

Boční sílu na plachtě zachycuje:

Náklon lodi a vliv lodního tělesa na vzduchové proudění:

Jízdu plachetnice ve skluzu podmiňuje:

Vítr - pohonná síla plachetnice vzniká:

Návětrnost plachetnice je dána:

Loď s větším výtlakem (hmotností) má setrvačnost:

Návětrná strana lodi je:

Plavba ostře proti větru je plavba:

Výrazem pohyblivé lanoví se označují:

Při plavbě ostře proti silnému větru je výhodnější plachta:

Napínák je:

Jestliže při křižování nebo na bočním kursu vítr zesílí a loď se stává značně návětrnou, je účelné: