Test způsobilosti

Ilustrační obrázek

Jestliže se křižují kursy dvou lodí se strojním pohonem tak, že vzniká nebezpečí srážky, musí:

Ilustrační obrázek

Bóje, která v systému IALA značí izolované nebezpečí má barvu:

V případě lodního poplachu (opuštění vážně poškozené lodě) kapitán:

Na plavidle měříte rychlost metodou tzv. "bočního logu". Délka plavidla je 10 metrů. Naměřený čas je 5 sekund. Rychlost plavidla je:

Plavidlo provádějící lov ryb za plavby musí, nakolik je to prakticky možné, uvolnit cestu:

Ilustrační obrázek

Útvar znázorněný na synoptické mapě znázorňuje:

Jestliže se na horizontu objeví oblak cumulonimbus s vrcholkem připomínajícím kovadlinu, lze očekávat:

Ilustrační obrázek

Pro zabránění srážce na zobrazené situaci musí:

Ilustrační obrázek

Při plavbě v pobřežních vodách se blížíte k bóji, která má jako vrcholový znak znak uvedené vyobrazení. Splavná voda se nachází:

K měření tlaku vzduchu se na malých plavidlech nejčastěji používá:

Volné moře:

Při snížené viditelnosti musí dávat zvukový signál "jeden prodloužený tón" v intervalech kratších než dvě minuty:

Ilustrační obrázek

Pro zabránění srážce na zobrazené situaci musí:

Ilustrační obrázek

Na námořní mapě znamená znak:

Pro stanovení bezpečné rychlosti je nutno brát v úvahu u všech plavidel:

Ilustrační obrázek

Všeobecný název pro mohutný a hustý oblak nápadně vyvinutý do výšky, jehož horní část je zploštělá a rozšiřuje se do podoby vějíře nebo kovadliny, který přináší nárazovitý silný vítr a lijáky, je:

Plujete rychlostí 5 uzlů. Tato rychlost odpovídá přibližně rychlosti:

V případě nasednutí lodi na dno závisí stupeň ohrožení a další postup na:

Padáková raketa nebo ruční pochodeň, upozorňující na nouzi a potřebu pomoci, dává:

Ilustrační obrázek

Na námořní mapě znamená znak:

V průběhu působení pevninské brízy vane vítr:

Bezpečnostní pásy na lodi při plavbě do 1 námořní míle od břehu:

Přibližujete se k plavidlu, na jehož palubě stojí osoba, která pomalu a opakovaně vzpažuje a připažuje. Toto znamená:

Jak se nazývá proces uzavírání teplého sektoru tlakové níže:

Předepsaný počet záchranných kruhů (podkov) na lodi při plavbě do 1 námořní míle od břehu je nejméně:

Zeměpisnou šířku odečítáme na námořní mapě:

Střelka magnetického kompasu směřuje:

Mezinárodní pravidla pro zabránění srážkám na moři se vztahují:

Ilustrační obrázek

Pro zabránění srážce na zobrazené situaci musí:

Tlak vzduchu zpravidla měříme aneroidem v:

Námořní protest podává velitel lodě:

Měřítko mapy 1 : 100 000 znamená, že 1 cm na mapě odpovídá:

Výraz za plavby znamená:

Každá loď předjíždějící jinou musí:

Jestliže plachetnice předjíždí loď se strojním pohonem, musí se:

Ilustrační obrázek

Tato signalizační světla nese:

Jedno zelené světlo nebo dvě zelená světla vedle sebe osazená na jedné nebo obou stranách plavební komory znamená, že:

Plavidlo vybavené zařízením pro radiotelefonní spojení, v obvodech plavebních komor a v plavebních komorách:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak (dvojice světel) znamená:

Povinnost nést českou státní vlajku České republiky vzniká plavidlům:

Od plavidla, které za stání nese jeden modrý kužel vrcholem dolů nebo jedno modré světlo, smí malé plavidlo stát:

Ilustrační obrázek

Kývání červeným světlem v půlkruhu (na malém plavidle lze bílým světlem), znamená:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak (kužel) znamená:

Ilustrační obrázek

Tyto signální znaky tabule znamenají:

Zvukový signál "1 dlouhý zvuk, za kterým následuje 1 krátký zvuk," znamená:

Před dosažením vodního stavu ohrožujícího bezpečnost plavby, je vůdce plavidla povinen:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak (tabule) znamená:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak (tabule) znamená:

Sníženou viditelností jsou ve smyslu pravidel plavebního provozu:

Sanitární soustava plavidla zahrnuje:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak (tabule) znamená:

Ilustrační obrázek

Tento plovoucí signální znak (bóje) znamená:

Zastavením je ve smyslu pravidel plavebního provozu pro plující plavidlo stav, při kterém plavidlo stojí ve vztahu:

Termínem "plavidlo" se ve smyslu zákona o vnitrozemské plavbě rozumí:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak (tabule) znamená:

Výraz lodní trup znamená:

Dnem je ve smyslu pravidel plavebního provozu období:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak (tabule) znamená:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak (vlajka) znamená:

Není-li plavební komora osazena signálními světly nebo nejsou-li tato světla funkční:

Samostatně plující malé plavidlo bez vlastního pohonu a bez plachet musí nést:

Ilustrační obrázek

Tuto vlajku nese:

Normální klidová dechová frekvence dospělého je:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak (tabule) znamená:

Zvukový signál "1 dlouhý zvuk" znamená:

Ilustrační obrázek

Tyto signální znaky tabule znamenají:

Plavidlo v nouzi, které potřebuje pomoc, může signalizovat:

Plavidlo sníží rychlost své plavby tak, aby nevznikalo nadměrné vlnobití nebo sání:

Ilustrační obrázek

Tento balón nese:

Plavidlo, které se ocitlo v nouzi a chce požádat o pomoc:

Při správném nastavení hlavní plachty půlí vratipeň zhruba úhel, který svírá:

Otěžový vozík slouží:

Schopnost křižovat co nejostřeji proti větru je podmíněna:

Správné nastavení kosatky a hlavní plachty při křižování proti větru se při přeostření nad správný úhel náběhu větru projeví tak, že:

Zdánlivý vítr je:

Blok (slang. výraz) je:

Při jízdě na zadním větru je výhodnější plachta:

Na povrchu kapaliny může plavat těleso:

Při plavbě ostře proti silnému větru je výhodnější plachta:

Při vleku havarované lodi motorovým člunem je třeba:

Plavbu plachetnice proti větru nebo na bočním větru umožňuje:

Stěžeň s příliš velkou hmotností má za následek:

Výraz hydrostatický vztlak plavidla používáme pro:

Při plavbě ostře proti větru a na bočních větrech způsobuje výslednice sil, vyvozených větrem:

Bouřkové plachty mají zpravidla barvu:

Jízdu plachetnice ovlivňují tyto hlavní síly:

Vlastností výtahových lan je především:

Váhové těžiště lodi se jejím náklonem:

Výrazem pevné lanoví se označují:

Persenink je:

Výraz hydrodynamický vztlak se používá pro:

Ploutvokýlová plachetnice (jachta) je:

Aktivní plocha plachty plachetnice v náklonu je:

Trysail je plachta sloužící při plavbě:

Plocha laterálu je ovlivňována:

Plachetnice ve velkém náklonu:

Při správné technice odpadání, nemění-li se směr zdánlivého větru:

Boční sílu na plachtě zachycuje:

Sílu potřebnou k ovládání kormidelní páky snížíme zejména:

Plachty vytahujeme a spouštíme:

Výrazem těžiště váhy (neboli váhové těžiště) se označuje:

Závětrnost plachetnice způsobuje:

Vliv kosatky na hlavní plachtu:

Malá hmotnost kýlu plachetnice má za následek:

Spoušť nebo výtah je: