Test způsobilosti

Rychlost větru 4° Bft je asi:

Na plavidle měříte rychlost metodou tzv. "bočního logu". Délka plavidla je 6 metrů. Naměřený čas jsou 3 sekundy. Rychlost plavidla je:

Ilustrační obrázek

Na námořní mapě znamená znak:

Ilustrační obrázek

Bóje, která v systému IALA značí izolované nebezpečí má barvu:

Ilustrační obrázek

Na metrické mapě znamená uvedená číslice hloubku:

Námořní protest podává velitel lodě:

Plujete rychlostí 6 uzlů. Tato rychlost odpovídá přibližně rychlosti:

Na námořní mapě se linie, která spojuje místa stejných hloubek nazývá:

Je-li záchranná vesta vybavena příslušenstvím, pak to zpravidla bývá:

Ilustrační obrázek

Na námořní mapě znamená znak:

Ilustrační obrázek

Kardinální značení v systému IALA ukazuje bezpečnou stranu při míjení nebezpečí na západní straně. Bóje má jako vrcholový znak:

Ilustrační obrázek

Plujete v hlavní plavební dráze z přístavu na moře. Bóje, které míjíte na levoboku, budou mít jako vrcholový znak:

Záchranný ostrůvek na lodi při plavbě do 1 námořní míle od břehu:

Nejnižší tlak se nalézá:

Ilustrační obrázek

V systému IALA se nad izolovaným nebezpečím upevňuje bóje, která má jako vrcholový znak:

Ilustrační obrázek

Na synoptické mapě je takto znázorněna:

Výška vlny se měří:

Ilustrační obrázek

Na námořní mapě znamená znak:

Cirrocumulus patří mezi:

Plujete rychlostí 5 uzlů. Tato rychlost odpovídá přibližně rychlosti:

Mezi prostředky, nezbytné na lodi v případě vodního poplachu (pronikání vody do poškozené lodi), patří:

Ilustrační obrázek

Plujete z přístavu na moře. Před sebou vidíte zelenou tyčovou bóji, která má zelený kužel vrcholem vzhůru jako vrcholový znak. Jestliže chcete plout v plavební dráze, musíte:

Ilustrační obrázek

Připlouváme zprava k takto označenému plovoucímu stroji. Pro bezpečnou plavbu je nutné:

Tam, kde podle jakéhokoli pravidla pro zabránění srážkám na moři musí jedna z lodí uvolnit cestu, musí druhá loď:

Ilustrační obrázek

Při plavbě v pobřežních vodách se blížíte k bóji, která z nějakého důvodu ztratila vrcholový znak. Bóje má následující zbarvení: nahoře černá, dole žlutá. Tato bóje udává, že splavná voda se nachází:

Plavidlo provádějící lov ryb za plavby musí, nakolik je to prakticky možné, uvolnit cestu:

Ilustrační obrázek

Takto označené plavidlo je:

Je-li dostatečně velká volná vodní plocha, je nejúčinnější opatření k zabránění srážce:

Oblaky vznikají:

Pokud byla plavidlu poskytnuta pomoc, o kterou v nouzi požádalo:

Do středního patra oblaků patří:

Signál podávaný radiotelegraficky nebo jiným signalizačním způsobem, skládající se ze skupiny . . . - - - . . . (SOS) v Morseově abecedě znamená:

Ilustrační obrázek

Uvedený symbol na synoptické mapě znamená:

Ve středu anticyklóny je tlak:

Mezinárodní pravidla pro zabránění srážkám na moři se vztahují:

Vůdce plavidla je povinen zajistit, aby na plavidle:

Malé plavidlo přibližující se ke koupající se osobě tuto osobu obepluje v bezpečné vzdálenosti a pokud možno tak:

Vlečné lano při vodním lyžování nesmí být vlečeno za plavidlem:

Plavební komora nesmí být použita ke stání plavidla:

Ilustrační obrázek

Tato signalizační světla nese:

Plavidlo vybavené zařízením pro radiotelefonní spojení, v obvodech plavebních komor a v plavebních komorách:

Signál "pět krátkých zvuků" daný plavidlem, které není malým, znamená:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak (tabule) znamená:

Jedno nebo dvě červená světla osazená na plavební komoře, při vyplouvání znamená, že:

Vůdce plavidla je povinen zajistit, aby přes obrys plavidla nevyčnívaly:

Ilustrační obrázek

Tato signalizační světla nese:

Ilustrační obrázek

Tento dvojitý kužel nese:

Při krvácení z nosu:

Ilustrační obrázek

Tento balón nese:

Stabilita plavidla je schopnost:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak (tabule) znamená:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak (tabule) znamená:

Ilustrační obrázek

Tato signalizační světla nese:

Při opakovaných průjmech:

Předjížděné malé plavidlo podle plavební situace umožní a usnadní předjíždění:

Ilustrační obrázek

Tato signalizační světla nese:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak (světla) znamená:

Postižený večer upadl, uhodil se do hlavy, druhý den ráno je nápadně ospalý, při pokusu o komunikaci zmatený, zvrací. Odbornou lékařskou pomoc:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak (kužel) znamená:

Ilustrační obrázek

Toto signalizační světlo nese:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak (tabule) znamená

Kříží-li se dráhy malých plavidel, malá plavidla bez vlastního pohonu a neplující pomocí plachet, uvolní dráhu:

Aniž došlo k obnovení životních funkcí, ukončíme resuscitaci utonulého:

Ilustrační obrázek

Bílé písmeno "P" na bóji pro označení strany plavební dráhy znamená:

Plavidla upraví rychlost své plavby tak, aby nevznikalo nadměrné vlnobití nebo sání:

Ilustrační obrázek

Toto signalizační světlo nese:

Zpozoruje-li vůdce plavidla, že by mohlo hrozit nebezpečí kolize, signalizuje:

Termínem "plachetnice" se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí:

Ilustrační obrázek

Tyto signální znaky tabule znamenají:

Ilustrační obrázek

Tato signalizační světla nese:

Plachta je v základě:

Při plavbě malé plachetnice na zadní vítr se nesmí zejména:

Výhodou plachetnice s jolovým tvarem trupu oproti plachetnici se šarpiovým tvarem trupu je:

Upínačka (úpona) je:

Automatická kosatka je:

Při plavbě na zadní vítr je nejvíce zatěžována:

Těžiště plachet je:

Otěžový vozík slouží:

Malá hmotnost kýlu plachetnice má za následek:

Při malé ploše laterálu plachetnice:

Čelen je:

Persenink je:

Při správném nastavení hlavní plachty půlí vratipeň zhruba úhel, který svírá:

Při plavbě ostře proti větru a na bočních větrech způsobuje výslednice sil, vyvozených větrem:

Jestliže při křižování nebo na bočním kursu vítr zesílí a loď se stává značně návětrnou, je účelné:

Stěh je:

Výhradně přetlaku na plachtách využívá plachetnice při jízdě:

Plavba na bočním kurzu je:

Spinakr je:

Stabilita pohybující se plachetnice je:

Lodní těleso závodních plachetnic je konstruováno:

Bouřkové plachty mají zpravidla barvu:

Při plavbě na zadní vítr se snažíme zamezit:

Vějička někdy také korouhvička (slang. frklík) je:

Obrat proti větru (tzv. re) je obrat:

Boční plocha laterálu má přímý vliv na:

Správně nastavená plachta při plavbě na boční vítr má:

Jízdu plachetnice ve skluzu podmiňuje:

Spinaker se používá:

Účinnost profilu plachty při plavbě proti slabému přednímu větru je maximální:

Nejmenší čelní odpor má kormidlo:

Samovylévací kokpit mají:

Přední vaz (klounovec) je:

Závětrnost lodě je:

Kladky používané ve výstroji plachetnic mají mít: